Trivsel i hjemmeplejen giver bedre service til borgeren

Altiden Omsorg modtager 525.508 kr. til at udvikle og afprøve en indsats, der skal forebygge stress og udbrændthed blandt deres medarbejdere. Projektet foregår i samarbejde med Center for mental robusthed.

psychology-2146166_1280.png

Ansøger

Altiden Omsorg/Center for mental robusthed

Bevilling

DKK 525.508

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2019

Altiden Omsorg er en privat udbyder af serviceydelser til børn, unge, ældre og handicappede, der har behov for professionel behandling, omsorg og pleje.

Øget risiko for mental mistrivsel

Forskning har vist, at omsorgsarbejde, hvor medarbejdere er i daglig tæt kontakt med andre mennesker, der lider som følge af sygdom og/eller funktionsnedsættelser, kan medføre en risiko for udvikling af stresstilstande eller udbrændthed. Det kan have konsekvenser for medarbejderens fysiske og psykiske trivsel og dermed risikere også at påvirke borgeren. Indsatsen skal derfor give medarbejdere i Altiden Omsorg og deres nærmeste ledere konkrete redskaber til at forebygge stress og fremme trivslen. Projektet vil arbejde systematisk med at styrke medarbejdernes robusthed, da det er forbundet med reduceret stress, øget fokus og opmærksomhed, højere grad af psykologisk fleksibilitet, nysgerrighed og kreativitet, mere selvrefleksion og optimisme.

Mental robusthed

Projektet udarbejdes i samarbejde med Center for mental robusthed med psykolog, Ph.d, Eva Hertz i spidsen. Forløbet bygger på evidensbaseret viden særligt fra den positive psykologi og resiliensforskning og foregår over et år. Projektet består derfor bl.a. af et systematisk evidensbaseret undervisningsprogram for medarbejderne og deres ledere, etablering af en 'trænings-buddy'- ordning for medarbejderne, opfølgende gruppecoaching samt en grundig evaluering af forløbet - alt sammen med målet om at skabe en mere mentalt robust arbejdsplads. Således vil indsatsen bidrage til Velliv Foreningens målsætning omkring forebyggelse af mentale helbredsproblemer i arbejdslivet. Derfor støtter Velliv Foreningen indsatsen med 525.508 kr. 

 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps