Tovholderuddannelse

Frivilligcenter Slagelse vil afvikle et uddannelsesforløb for deres frivillige. De modtager 49.999 kr. fra Velliv Foreningen.

19-0359 - Frivilligcenter Slagelse kopi.jpg (1)

Ansøger

Frivilligcenter Slagelse

Bevilling

DKK 49.999

Projektperiode

2019 - 2019

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2019

Frivillige ildsjæle er altafgørende i arbejdet med udsatte borgere, og derfor er et uddannelsesforløb for frivillige nødvendigt. 

Bedre rustet til at arbejde med udsatte

En voksende del af den danske befolkning oplever at stå uden for et socialt fællesskab, blandt andet grundet arbejdsløshed, helbred og økonomiske problemer. Frivillige ildsjæle er uundværlige i arbejdet med udsatte borgere, og Frivilligcenter Slagelse vil arrangere et uddannelsesforløb for deres frivillige, så de bliver bedre rustet til at arbejde med udsatte i foreningfællesskaber. Ved at uddanne de frivillige i at inkludere ensomme og sårbare borgere, er håbet, at flere kan komme til at indgå i et positivt og mentalt fremmende fællesskab. For mange udsatte og ensomme borgere kan det netop være svært at tage kontakt til de gratis tilbud, der eksisterer i området. Gennem uddannelse af frivillige vil de i højere grad kunne varetage inklusionen af flere ensomme og socialt udsatte borgere i fællesskaber i regi af Frivilligcenter Slagelse.

Mange års erfaring med målgruppen

Projektets er primært målrettet 15 frivillige, der skal være tovholdere i inklusionen af ensomme borgere i frivillige fællesskaber fremadrettet. Den sekundære målgruppe er ensomme og sårbare borgere i Slagelse, der kunne have gavn af at deltage i et fællesskab, men som ikke af sig selv er i stand til at tage kontakt. Slagelse Frivilligcenter har mange års erfaring i arbejdet med målgruppen. Stedet fungerer som samlingssted for mange frivillige initiativer i lokalområdet, og det er således oplagt at afholde kurser for frivillige i regi af centret. Den viden, som de frivillige lærer på kurset, vil blive overført og forankret i de tilbud, som de efterfølgende varetager. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 49.999 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps