Synlighed på Lolland, Falster og Sydsjælland

Kvisten, der tilbyder behandlingstilbud til voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i opvæksten, modtager en bevilling på 40.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der vil synliggøre deres behandlingstilbud for voksne på Lolland, Falster og Sydsjælland.

Støtte til en sårbar målgruppe

Voksne, som har været udsat for seksuelle overgreb i opvæksten, kan opleve alvorlige sociale, psykiske og fysiske følger.

Seksuelle overgreb er et yderst tabubelagt emne, og mange holder deres overgrebshistorie hemmelig af frygt for at blive stigmatiseret. Derfor kan det være svært for målgruppen at søge hjælp.

Kvisten har et behandlingstilbud til målgruppen, som man gennem dette projekt ønsker at gøre mere synligt på Lolland, Falster og Sydsjælland, hvor de er forholdsvis nyetablerede.

Bryd tavsheden 

Projektet består af en kommunikationsindsats, der ledes af Kvistens frivilligkoordinator og Taskforce af erfarne frivillige. Disse frivillige vil holde oplæg på biblioteker, sundhedshuse og lignende, hvor de bryder tavsheden om seksuelle overgreb og afliver myter. Derudover vil der være oplæg rettet mod fagfolk, der arbejder med målgruppen, for at øge forståelsen og støtten til de berørte.

Kvistens egen kommunikationskonsulent vil stå i spidsen for indsatsen, der har til formål at udbrede kendskabet til foreningens behandlingstilbud. Målet er at nå ud til voksne fra Lolland, Falster og Sydsjælland, der lider af senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten, såsom angst, depression, PTSD, ensomhed, hjemløshed eller misbrug.

Indsatsen strækker sig over hele 2024 og forventes at komme 22 personer til gode. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps