Surf udenom din usunde stressadfærd

Forlaget Samfundslitteratur modtager 41.750 kr. til at understøtte trivslen og sætte fokus på stresshåndtering på forlagets arbejdsplads.

k10.jpg

Ansøger

Forlaget Samfundslitteratur

Bevilling

DKK 41.750

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Indsatsen foregår i samarbejde med rådgiverenheden GLIFBERG PROCESSER.

Forbyggende og trivselundersøttende indsats

Corona-krisen påvirker det psykiske arbejdsmiljø og måden, der arbejdes på. Det stiller ændrede krav til samarbejdet og opgaveløsningen. 

Med denne indsats vil Forlaget Samfundslitteratur derfor lave en stressforbyggende og trivselsunderstøttende indsats på deres arbejdsplads. Formålet er at fremme mental sundhed for ledelse og medarbejdere med konkrete forebyggende aktiviteter.

Processen foregår i samarbejde med rådgiverenheden GLIFBERG PROCESSER. Alle i virksomheden får med indsatsen udarbejdet en Persolog Stress Profil, og der gives individuel tilbagemelding. Der vil desuden bliver afholdt en fælles temadag, hvor der holdes oplæg og dialog om mental sundhed og sundt arbejdsmiljø.

Forebyggelse af mentale sundhedsudfordringer

Målet med indsaten er at koble individuel læring om copingstrategier fra Persolog Stress Profilen med fælles læring i arbejdsfællesskabet, der fremmer mental sundhed samt forebygger mentale sundhedsudfordringer for alle.

Projektet er ambitiøst. Det lægger op til en dialog om arbejdstrivsel og stresshåndtering på flere forskellige niveauer, og der er tale om en gennemgribende indsats, der involverer hele arbejdspladsen. Målet er at etablere et sundt arbejdsmiljø, som gerne skal vedligeholdes på arbejdspladsen, efter indsatsen er afsluttet.

Velliv Foreningen støtter indsatsen med 41.750 kr.