Sundhedsdag for stressramte

Tid & Balance arrangerede i januar en sundhedsdag for stressramte i Sorø. Dagen gav en lille gruppe stressramte ny viden og nye redskaber til at håndtere deres situation og vende tilbage til arbejdet. Velliv Foreningen støttede sundhedsdagen for stressramte med 18.000 kr.

KatjaogBente.jpg

Ansøger

Tid & Balance V/ KelsaVisions

Bevilling

DKK 18.000

Projektperiode

2019 - 2019

Beliggenhed

Sjælland

Status

Afsluttet

Pulje

Lokal trivsel

År

2018

Bag virksomheden Tid & Balance står Katja Feilberg og Bente Blanné, der begge selv har været ramt af stress. De oplevede dengang, at det er svært finde ”ud af stressen” og videre i livet. Derfor startede de en virksomhed, der sammen med forskellige behandlere kan hjælpe andre igennem stress.

Et af virksomhedens tilbud er en sundhedsdag for stressramte, hvor et lille hold af stresssygemeldte får råd og vejledning. Det er vigtigt, at holdet ikke bliver for stort, da folk med symptomer på stress har brug for rolige omgivelser. Sådan en sundhedsdag for stressramte i Sorø Kommune blev arrangeret med støtte fra Velliv Foreningen, der bidrog med 18.000 kr. som led i foreningens indsats for at fremme mental sundhed.

”På sundhedsdagen lagde vi vægt på at introducere deltagerne til viden og redskaber, der kan hjælpe dem ud af deres stress, så de igen kan leve et liv – både privat og på arbejde – uden at stressen dominerer. Vi er meget opmærksomme på, at sådan en dag ikke må blive for lang, for tætpakket med information og deltagerne skulle heller ikke dele deres personlige historier,” fortæller Katja Feilberg fra Tid & Balance.

Dagen foregik fra 9.00 til 15.00. Caroline Heerup fra O Sense fortalte om, hvordan overskuddet kan komme tilbage. Deltagerne fik mulighed for at prøve yoga og forskellige former for massage. Bente Blanné, farmakonom og en personerne bag Tid & Balance, vejledte i kost for stressramte. Endelig fortalte coach Mette Brink om ”De tre principper”, der handler om, at måder at tænke på kan ændres ved at være bevidst om, at tanker skaber følelser.

”Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne i deres evalueringer af sundhedsdagen. Flere af deltagerne vil gerne deltage i flere af den type arrangementer, så det er vi nu ved at arbejde videre med,” fortæller Bente Blanné.

Problem

Stress er efterhånden en folkesygdom i Danmark og det kan have alvorlige konsekvenser for hele samfundet. Dette projekt, udført af Tid & Balance, vil tilbyde en sundhedsdag for et lille hold af stressramte, hvor de undervises i forskellige teknikker, der skal hjælpe dem ud af deres stresssituation. Målet er at give stressramte borgere adgang til redskaber og viden, der muliggør ”at komme ud på den anden side”.

Målgruppe

Projektets målgruppe er stressramte borgere, der er sygemeldte fra deres arbejde. Deltagerne henvises fra Jobcentret Sorø og der kan deltage 10 personer i sundhedsdagen. Det er vigtigt at deltagerantallet ikke bliver for stort, da folk med symptomer på stress har brug for rolige omgivelser.