Styrkelse af netværk hos ensomme voksne i Næstved - "Netværks cafe"

Frivilligcenter Næstved modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal bringe ensomme voksne i den arbejdsdygtige alder sammen på tværs af sociale og helbredsmæssige forhold.

Frivilligcenter Næstved_1.JPG

Ansøger

Frivilligcenter Næstved

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Ensomme borgere

Næstved kommune har de seneste år haft stor tilflytning. Det betyder også at indbyggertallet er stigende. I følge Frivilligcenter Næstved, viser forskning at når der er tale om mange nye borgere, betyder det også at der er mange borgere, der er ensomme.

Ansøger og centerleder, Maj-Britt Øgelund, skriver: "Der kan være mange årsager til, at voksne danskere på tværs af sociale og helbredsmæssige forhold føler sig ensomme i perioder. Det kan ske i forbindelse med omstændigheder i livet i forbindelse med skilsmisse, jobskifte, dødsfald i den nære omgangskreds eller at børnene flytter hjemmefra. Det kan også skyldes helbredsmæssige forhold, som kan føles som en forhindring i forhold til at møde nye mennesker. Vi tænker, at der er behov for at vi gør en indsats i forhold til at understøtte netværksdannelsen ved at mødes omkring et fælles tredje og derigennem styrke den mentale sundhed og trivsel samt bekæmpe ensomhed.".

Nu modtager Frivilligcenter Næstved en bevilling på 50.000 kr. til en indsats, der skal fordre netværksdannelse blandt ensomme borgere i Næstved kommune.

Fællesspisning og spil-eftermiddage

Frivilligcenter Næstved vil afholde arrangementer bestående af fællesspisning og spille-eftermiddage. Ved arrangementerne vil der være to medarbejdere til stede. Personalet har ansvaret for at understøtte netværksdannelsen, samt igangsætte dialoger, og her vil der bl.a. blive anvendt samtalekort. Frivilligcenteret forventer at afholde ca. otte arrangementer i løbet af 2023.

Indsatsens mål er at bringe ensomme voksne i den arbejdsdygtige alder sammen på tværs af sociale og helbredsmæssige forhold, for at fremme netværksdannelse og bryde med den mentale belastning, som ensomhed kan være.

Indsatsen forventes at komme 75 personer til gode og skal afvikles fra marts til november 2023.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps