Styrkelse af aktiviteter og sammenhold for udsatte borgere

Værestedet Café Paraplyen modtager 49.371 kr. til aktiviteter, der engagerer mennesker i udsatte positioner til at fastholde kontakten til samfundet og de lokale fællesskaber.

Café Paraplyen modtager donation fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Café Paraplyen

Bevilling

DKK 49.371

Projektperiode

2021 - 2022

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

Opbrud med ensomheden

På værestedet Café Paraplyen vil de gerne skabe trygge rammer for alle, og deres mål er bl.a. at bekæmpe ensomhed og isolation for mennesker i udsatte positioner.

Ved at holde forskellige aktiviteter i lokalområdet vil de skabe et mobbefrit miljø, hvor alle er velkomne, uanset hvor man kommer fra, livshistorie eller aktuelle livssituation.

Formålet er at engagere borgere i lokalområdet til at deltage aktivt i deres samfund, og samtidig få en følelse af at høre til.

Mange aktiviteter at vælge imellem

Værestedets aktiviteter er blandt andet: gældsrådgivning, male- og syværksted, uddeling af overskudsmad to gange om ugen, ture og arrangementer.

Både brugere, frivillige og ansatte har et medansvar for aktiviteterne. Alle har et fælles ansvar for at aktiviteten bliver som ønsket og at der justeres efter behov.

Café Paraplyen arbejder pt. på at starte en ’ungeaften’ for de 18 til 40-årige, som er et ønske fra borgernes side, og Velliv Foreningen støtter indsatsen med 49.371 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps