Styrk mental sundhed hos ufrivilligt barnløse

Landsforeningen for Ufrivillige Barnløse modtager 50.000 kr. til at oprette terapigrupper for kvinder i fertilitetsbehandling, for at forebygge de følgevirkninger der kommer af ufrivillig barnløshed, og styrke den mentale sundhed blandt deltagerne.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Terapigrupper for kvinder i fertilitetsbehandling

Formålet med denne indsats er at forebygge de psykosociale følgevirkninger, der følger med ufrivillig barnløshed, hvilket kan være ensomhed, isolation, depression, angst og stress.

Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse (LFUB) opretter med bevillingen fra Velliv Foreningen terapigrupper for kvinder i fertilitetsbehandling. Der oprettes to grupper i Aarhus og tre grupper i Hovedstadsområdet.

Gruppemøderne afholdes hver 4. uge og faciliteres af erfarne terapeuter. Hver mødegang vil indeholde elementer af terapi, undervisning, øvelser og gruppedialoger. Der er plads til 8-10 kvinder i hver gruppe.

Forebyggende og netværksskabende indsats

Terapigrupperne vil give disse kvinder en mulighed for at dele de svære tanker, følelser og beslutninger, de står med, med andre kvinder der er i samme situation. Det i sig selv kan lindre og være stressreducerende.

Grupperne er både for personer der allerede er medlem af LFUB, men også andre ufrivilligt barnløse der endnu ikke er medlemmer.

LFUB forventer at disse grupper kan være med til at forebygge de belastningsreaktioner der kan følge med et forløb i fertilitetsbehandling. Samtidig ønsker de at grupperne kan være med til at skabe et lokalt netværk, som kvinderne kan gøre brug af uden for grupperne og derigennem mindske oplevelsen af ensomhed og isolation.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps