Styrk lederes trivsel og resultater i små og mellemstore virksomheder

Heiberg - ledelse, læring og analyse APS modtager en bevilling på 2.664.700 kr. fra Velliv Foreningen til et innovativt landsdækkende udbredelsesprojekt, der sigter mod at forbedre trivslen blandt ledere og medarbejdere i små og mellemstore virksomheder.

Velliv_Vores branche.png

Ansøger

Heiberg - ledelse, læring og analyse APS

Bevilling

DKK 2.664.700

Projektperiode

2024 - 2025

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores branche

År

2023

En landsdækkende indsats for bedre arbejdsmiljø

Projektet tager udgangspunkt i en erkendelsen af, at ledere i små og mellemstore virksomheder ofte står over for unikke udfordringer i forhold til at opretholde deres egen trivsel samt sikre et godt arbejdsmiljø for deres medarbejdere. 

Med en stadig stigende efterspørgsel efter værktøjer og viden omkring ledernes trivsel har Jan Heiberg og hans team udviklet et projekt, der kombinerer digitale ressourcer med fysiske events for at nå ud til så mange ledere som muligt.

Projektet fokuserer på at gøre værktøjer tilgængelige via en neutral online platform, hvor ledere kan finde relevante modeller, guidelines, videoer, tests og skabeloner til at styrke deres trivsel.

Udbredelse af digitale værktøjer

Projektet inkluderer et landsdækkende roadshow, hvor fysiske og virtuelle events vil blive afholdt for at introducere og træne ledere i brugen af værktøjerne. Dette set-up skal sikre en bred og rettidig udbredelse af værktøjerne og give ledere mulighed for at netværke og dele erfaringer.

Som afslutning vil en konference binde projektets resultater sammen og skabe en bølge af vidensdeling gennem Velliv Foreningens og de deltagende organisationers netværk.

Forventningen er, at projektet vil nå ud til mindst 500 ledere med personaleansvar og mindst 100 medarbejdere, der vil drage direkte fordel af de tilgængelige værktøjer og ressourcer. Målet er ikke kun at forbedre trivslen blandt ledere, men også at skabe en positiv effekt for hele organisationens arbejdsmiljø.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps