Styrk lederes trivsel og resultater i den finansielle sektor

Heiberg - ledelse, læring og analyse modtager 1.705.940 kr. til at udvikle og formidle viden om lederes trivsel og resultater i finanssektoren. Projektet udarbejdes i i 2022-2023 i samarbejde med Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

Workshop_6000x4000.png

Ansøger

Heiberg - ledelse, læring og analyse

Bevilling

DKK 1.705.940

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores branche

År

2022

Digitale værktøjer og formidling

Ledere i den finansielle sektor oplever med egne ord ofte at stå alene i et betydeligt krydspres, hvor de skal performe hver dag viser en ny BFA-analyse. De savner viden, værktøjer og handlekraft til at arbejde med trivsel i krydspres.

Heiberg - ledelse, læring og analyse, Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiver forening modtager derfor en bevilling fra Velliv Foreningen. Pengene skal gå at udvikle og formidle viden om lederes trivsel og resultater i finanssektoren samt udvikle og formidle tre målrettede digitale værktøjer. 

De tre værktøjer har hvert sit fokus, der alle retter sig mod trivslen. De vil blive praksistestes, og i den forbindelse bliver en række ledere fra finanssektoren inddraget. 

Ledere og medarbejdere i trivsel

Der er seks faser i projektet og et forprojekt, hvor der bliver indsamlet data til anvendelse i projektet:

Fase 1) Opdatering af eksisterende viden
Fase 2) Tre værktøjer på baggrund af aktuelle indsigter om nye ledelses- og arbejdsformer
Fase 3) Kvalificering, digitalisering og test af viden og værktøjer
Fase 4) Gennemførelse af praksistest af viden og værktøjer
Fase 5) Formidling af viden og værktøjer på en inddragende og evaluerende konference
Fase 6) Ledere i målgruppen får adgang til viden og værktøjer efter projektet via en hjemmeside og formidling

Værktøjerne har fokus på både den enkelte leder, relationen til nærmeste leder, ledelsesgruppen samt den samlede organisation. Derudover er der opmærksomhed på, hvordan en leder i trivsel kan have en positiv betydning for medarbejdernes trivsel. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps