Styrk Arbejdsmiljøet med Medarbejderne efter corona-virussen ramte os

Vangskov Bustrafik modtager 38.800 kr. til at understøtte trivslen på arbejdspladsen og sætte fokus på stresshåndtering.

Vangskov bustrafik modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpeg

Ansøger

Vangskov Bustrafik

Bevilling

DKK 38.800

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Medarbejderne i Vangskov Bustrafik har været hjemsendte, fordi firmaet har været lukket ned. Det påvirker trivsel, motivation og arbejdsglæde hos alle og øger stressniveauet. Derfor vil firmaet lave en indsats, der skal give medarbejderne redskaber til stresshåndtering. 

Virkningsfulde værktøjer og metoder til bedre mental sundhed

Vangskov Bustrafiks medarbejdere har været hjemsendte under coronapandemien, og det har skabt en stor grad af usikkerhed og stress på arbejdspladsen. 

Med hjælp fra en ekstern arbejdsmiljøkonsulent fra konsulenthuset GLIFBERG PROCESSER vil firmaet derfor lave en indsats, der både skal forbedre lederens individuelle mentale sundhed og den fælles trivsel blandt medarbejderne på arbejdspladsen.

Målet er, at flere medarbejdere og lederen skal få virkningsfulde værktøjer og metoder til enkeltvis og i fællesskab at forbedre den mentale sundhed.

Forandring og forebyggelse af mentale sundhedsudfordringer

Indsatsen vil bestå af, at Vangskov Bustrafiks leder får udarbejdet en Persolog Stress Profil med efterfølgende individuel feedback. Det skal sikre, at lederen bliver mere opmærksom på sin stressadfærd og får forskellige copingstrategier til at håndtere uhensigtsmæssig stressadfærd. På den måde er det målet, at lederen vil fremstå som en rollemodel for sine medarbejdere. 

SAM-metoden (Styrk Arbejdsmiljøet med Medarbejderne) afprøves desuden i tre workshops sammen med den eksterne konsulent. Lederen får et ad-hoc klippekort på 10 timer til dialog om leders arbejdsmiljø og opfølgning på SAM-workshops med konsulent

Målet er at afprøve en ny APV-dialogmetode, at se på forandringsmuligheder og forebygge mentale sundhedsudfordringer for leder og medarbejdere. Derfor støtter Velliv Foreningen indsatsen med 38.800 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps