Stressreducering til kvinder og par i fertilitetsbehandling

Enkeltmandsvirksomheden Thilde Vesterby modtager 38.907 kr. fra Velliv Foreningen til til at udarbejde et MBSR-forløb for kvinder og mænd, der oplever stress relateret til fertilitetsbehandling eller graviditetstab.

Velliv Foreningen donerer penge til Thilde Vesterby.jpg (1)

Ansøger

Thilde Vesterby

Bevilling

DKK 38.907

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

Forløbet består af mindfulnessøvelser, yoga, kropsscanninger og erfaringsudveksling mellem deltagerne. 

Ufrivilligt barnløs og stressbelastet

Det kan være meget stressbelastende at være ufrivilligt barnløs. Ofte er processen lang og hård, men man tilbydes ofte ikke støtte til at håndtere den psykiske belastning. En dansk undersøgelse viser, at op mod 15 %, der har været i fertilitetsbehandling i over et år uden positivt resultat, udvikler
alvorlige depressive symptomer. 

Det vil Thilde Vesterby afhjælpe ved at lave en stressreducerende indsats for ufrivilligt barnløse.  Det er svært at ændre de omstændigheder, der stresser, men stress kan reduceres via det efterprøvede program MBSR (Mindfulnessbaseret stressreduktion). 

Projektet har til formål at støtte deltagerne i de mentale udfordringer som stress, isolation og depression, som fertilitetsbehandling og graviditetstab kan medføre.

Et mindfulnessforløb

Forløbet har, udover stressreducering, til formål at lade deltagerne spejle sig i hinandens historier og opnå et fællesskab på tværs af afstande.

MBSR-forløbet varer 8 uger, hvor der er 2,5 timers live-online undervisning hver uge. Derudover vil der være en 6 timers fordybelsesdag online. Forløbet består af mindfulnessøvelser, yoga, kropsscanninger og erfaringsudveksling imellem deltagerne. 

Deltagerne får desuden hjemmearbejdsøvelser, bestående af indtalte meditationer og yogaøvelser. Således har indsatsen til formål at afhjælpe en målgruppe, der er rigeligt stressbebyrdet. Velliv Foreningen støtter derfor projektet med 38.907 kr. 

Hvis du er interesseret i at være med, så kan du tilmelde dig på www.thildevesterby.com

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps