Street Care – Støtte til gadens folk

Street Care modtager 49.560 kr. til at lave et tilbud om mentor- og bisidderstøtte for de mest udsatte.

indsatsområde 1c.png

Ansøger

Street Care

Bevilling

DKK 49.560

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

Opsøgende gadearbejde

Den Selvejende Institution Street Care laver opsøgende gadeplansarbejde blandt nogle af de mest udsatte i Danmark, bestående af bandt andet hjemløse, alkoholikere, stofmisbrugere, kvinder på gaden, ensomme og mennesker med psykiske udfordringer i Københavns Kommune. 

Street Care modtager en bevilling fra Velliv Foreningen til projektet Støtte til gadens folk. 

Projektet retter sig mod udsatte borgere med misbrug eller psykiske og psykosociale udfordringer, hjemløse, arbejdsløse, ensomme, kriminelle og borgere i økonomiske vanskeligheder, og projektet er et tilbud om mentor- og bisidderstøtte.

En mentor/bisidder

Projektet er estimeret til at kunne nå 400 udsatte borgere, og Street Care tilbyder mange forskellige hjælpende tiltag, f.eks. opsøgende arbejde, et værested samt ture- og aktiviteter, mens Velliv Foreningens bevilling primært vil gå til at lave et tilbud om mentor- og bisidderstøtte.  

Mentor- og bisidderstøtten betyder, at den udsatte vil blive fuldt hele vejen gennem systemet, får hjælp til økonomien samt får en tilknytningsperson med til for-samtaler vedrørende behandling eller lignende problemstillinger.

Således har indsatsen til formål at styrke den mentale sundhed for en udsat gruppe mennesker, der har hårdt brug for det. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps