Strategisk implementering af mental sundhedstræning i arbejdstiden

Velliv Foreningen donerer 666.000 kr. til Kalundborg Forsyning, som vil implementere mental sundhedstræning i arbejdstiden, så de konstaterede udfordringer med mental sundhed i medarbejderstaben nedbringes.

clouds-dawn-dusk-electricity-157039.jpg

Ansøger

Kalundborg Forsyning

Bevilling

DKK 666.000

Projektperiode

2019 - 2020

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2018

Indsatsen skal sikre, at virksomheden får fysisk og psykisk sundere medarbejdere og ledere.

Stress er et stigende problem

Stress er et stigende problem for danskerne, som ofte føler sig stresset på jobbet. Kalundborg Forsyning (KF) ønsker derfor at implementere mental sundhedstræning i arbejdstiden. Det er en del af virksomhedens strategiske indsats, der skal sikre både fysisk og psykisk sundere medarbejdere og ledere. KF har tidligere implementeret fysisk træning i arbejdstiden, og vil nu afprøve mental sundhedstræning i arbejdstiden. Formålet med indsatsen er at nedbringe den konstaterede mentale usundhed i medarbejderstaben.

Indsatsen er både målrettet ledere og medarbejdere, og der er fokus på deltagerinvolvering mhp. at fremme engagement. Medarbejderstaben udgør ca. 90 personer, og er en blanding af både ufaglærte og faglærte produktionsmedarbejdere, administrative medarbejdere og ledere. Projektet er lavet som et pilotprojekt, der bygger på viden fra arbejdsmiljøforskning. Med afsæt i en kultur- og barriereanalyse vil KF, i samarbejde med HRperformance P/S, udvikle og afprøve en resiliensmodel, som kombineres med udvikling af karakterstyrke, der er en teoretisk tilgang fra den positive psykologi. Resiliensmodellen består af øvelser inden for fleksibel tænkning, emotionel regulering og relationsarbejde. 

Pilotprojekt med implementeringer på tre niveauer

Implementeringen foregår på (1) det strategiske ledelsesniveau, hvor ledelsen understøttes i at arbejde med mental sundhedsfremme i et strategisk perspektiv, (2) på gruppeniveau med Train The Trainers, som er ambassadører, der faciliterer holdtræning og (3) individniveau, hvor den enkelte øver sig på de nye tilgange, hvorved der skabes nye vaner. Ved at uddanne ambassadører og inddrage den strategiske ledelse i implementeringen, øges sandsynligheden for at aktiviteterne forankres, når pilotprojektet er afsluttet.

Det er innovativt at tænke sundhedsfremme og forebyggelse ind i en strategisk implementering, hvor ledelsen bliver en central spiller. Ledelsens aktive involvering kombineret med uddannelse af ambassadører medfører, at der er sandsynlighed for længerevarende effekt, og at barrierer i organisationen nedbrydes. Derfor støtter Velliv Foreningen projektet med 666.000 kr.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps