Stop stress med struktur og arbejdsglæde

Virksomheden Scan Choco modtager 230.920 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, som skal forebygge stress og fremme arbejdsglæden hos virksomhedens ansatte.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Scan Choco A/S

Bevilling

DKK 230.920

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Afsluttet

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Vækst stiller krav til en virksomhed

Virksomheden Scan Choco er en familieejet virksomhed i hastig vækst, hvilket også kræver nye tiltag. En sådan proces stiller krav til en virksomheds ansvar, for de ansattes mentale trivsel. Derfor starter Scan Choco et projekt, som skal forebygge stress, og derved forbedre de ansattes arbejdsglæde. 

Ansøger og erhvervspsykolog, Mette Møller, skriver: "Vi vil sikre, at alle medarbejdere føler sig involverede og har fælles viden og såvel personlige som organisatoriske redskaber til at kunne finde deres egne ben i det store arbejdspres. Den enkelte skal ikke efterlades til at passe sit, men i stedet mærke støtte fra ledelse, fra organiseringen og fra fællesskabet i forhold til at kende til og styrke personlig trivsel og arbejdsglæde."

Interviews og udvikling

Helt konkret, kommer indsatsen til at bestå af følgende elementer: 

1. Gennemførsel af en kvalitativ undersøgelse, hvor alle 34 medarbejdere og ledere interviewes.
2. Udvikling af måder, hvorpå medarbejderne vha. kreative metoder kan samarbejde og organisere arbejdet på nye måder.
3. Ledersparring.
4. Medarbejdere og ledere øver sig og lærer af deres erfaringer.
5. Udvikling af en trivselslineal som anvendes i MUS-samtalen.

Indsatsen kommer 31 medarbejdere og tre ledere til gode, og projektet forventes at løbe fra oktober 2022 til marts 2023.

Resultater

Projektet er nu afsluttet. Projektet har gennemført de ovenfor beskrevne aktiviteter, som har haft en positiv betydning for arbejdsglæden og den mentale sundhed i Scan Choco. Der har været lagt mere vægt på ledersparring end først forventet, da det i projektet viste sig relevant at arbejde målrettet med dette. Projektets har resulteret i en ny struktur i virksomheden, hvor medarbejderne inddrages i beslutningerne i højere grad. Generelt har det skabt et øget fokus på struktur, der har skabt bedre overblik for alle, hvilket ifølge projektejeren har været med til at reducere stress på arbejdspladsen. Endeligt har medarbejderne bidraget til udviklingen af et redskab, der har til formål at understøtte fokus på trivsel ved fremtidige MUS-samtaler.