Stop stress, før det rammer

Virksomheden IST Danmark ApS modtager 36.580 kr. til uddannelse af ledere, der har til formål at sætte forebyggende ind overfor stress blandt medarbejderne på arbejdspladsen.

WEB_FOREDRAG.png

Ansøger

IST Danmark Aps

Bevilling

DKK 36.580

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Forebygge og håndtere stress

IST Danmark ApS modtager en bevilling fra Velliv Foreningen til at uddanne ledelsen i bedre at kunne forebygge og håndtere stress blandt medarbejderne.

Uddannelsen indeholder undervisning og workshops med afsæt i konkrete cases, og har til formål at give lederne bedre kendskab og forståelse af, hvordan stress kan undgås.

Uddannelsen varetages af en senior konsulent, og virksomhedens HR-ansvarlige er med til at koordinere projektet. Derudover inddrages Arbejdsmiljøudvalget før, under og efter projektet.

Langvarig og vedvarende effekt

Projektets primære målgruppe er ledelsen i IST Danmark, som skal erhverve sig redskaber til at forebygge stress på arbejdspladsen.

Samtidig kommer projektet altså også medarbejderne til gode, som dels skal modtage information om, hvad ledelsen har tillært sig, og hermed mærke effekten af uddannelsen i deres arbejde.

Projektet vil forløbe over fire måneder og forventes at få direkte indflydelse på 112 ansatte, hvor uddannelse af ledelsen kan skabe langvarig og vedvarende effekt for virksomheden.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps