Støtte til følelseslivet til alle i fertilitetsbehandling

Foreningen RO modtager 39.920 kr. til at give gratis støtte til ufrivilligt barnløse kvinder og par i fertilitetsbehandling i offentligt og privat regi.

indsatsområde 1c.png

Ansøger

Foreningen RO

Bevilling

DKK 39.920

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

Gratis støtte til ufrivilligt barnløse

Det kan være både fysisk og mentalt krævende at være i fertilitetsbehandling, og mange i et fertilitetsforløb oplever problemer med angst, depression og stress som følge af den ufrivillige barnløshed. 

Derfor modtager Foreningen RO en bevilling fra Velliv Foreningen til projektet Støtte til følelseslivet til alle i fertilitetsbehandling – en netværksbaseret tilgang. Projektet har til formål at give gratis støtte til ufrivilligt barnløse kvinder og par i fertilitetsbehandling i offentligt og privat regi.

Foreningen RO har tidligere haft succes med en online version af projektet og vil med denne indsats justere konceptet til at have fysisk fremmøde i Region Midtjylland. Foreningens samarbejdspartnere har dog lokation både i Region Midtjylland og Region Nordjylland. 

Forståelse fra andre i samme livssituation

Projektet består af et forløb, hvor fire grupper med otte deltagere i hver får et 5 ugers netværksbaseret gruppeforløb, hvor følgende temaer vil blive berørt: Introduktion og netværksdannelse mellem deltagerne, deltagernes fertilitetshistorie, kroppen under fertilitetsbehandling, succesmønstre og afslutning og evaluering. Derudover vil deltagerne have mulighed for at benytte foreningens gratis rådgivningstelefon.

Netværksbaserede gruppeforløb er en tidligere afprøvet metode, som i mange tilfælde har stor succes. Derudover tager Foreningen RO udgangspunkt i coping-strategier til kompetenceudvikling.

Projektet har derfor til formål at give deltagerne mulighed for at indgå i netværk og gennem gruppebaserede interventioner give støtte og forståelse fra andre i samme livssituation. Dette skal mindske angst- og depressionssymptomer hos deltagerne, som de kan opleve som følge af den ufrivillige barnløshed. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps