Støt dit barn

Selvhjælp Fredericia-Middelfart modtager 47.760 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, som skal afhjælpe forældre og nære pårørende til psykisk sårbare børn's oplevelser af magtesløshed, frustration og ensomhed.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Bevilling

DKK 47.760

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Manglede afhjælpning af forældre og pårørende

Selvhjælp Fredericia-Middelfart har i 2021 og 2022 oplevet særligt mange henvendelser fra forældre og nære pårørende til psykisk sårbare børn og unge, som f.eks. lider af Aspergers, ADHD, social fobi, angst eller depression. Henvendelserne drejer sig primært om hjælp til håndteringen af barnets eller den unges udfordringer. 

Ansøger og koordinator for projektet, Christina Olesen, skriver: "Mange (forældre eller pårørende) siger ofte, at de næsten ikke kan klare mere. Vi vil gerne undgå, at forældre og nære pårørende står for længe på venteliste til et gruppeforløb. Jo kortere ventetid der er, jo bedre forebygger vi at familieliv og arbejdsliv rammes. Vi oplever i stigende grad, at mange unge mistrives og hører også ofte om det i diverse medier, hvor der efterfølgende også er fokus på hvilke tilbud de unge kan få, hvilket er rigtig godt, men der er ikke meget fokus på de vigtige personer, der er tættest på, nemlig forældre og nære pårørende, og hvilken hjælp og støtte de har brug for. De personer har vi fokus på at hjælpe med projektet 'Støt dit Barn'.".

Derfor modtager Selvhjælp Fredericia-Middelfart nu en bevilling på 47.760 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal forbedre muligheden for afhjælpning af forældre og pårørende til psykisk sårbare børn og unge. 

Redskabsgivende netværksaftener

Selvhjælp Fredericia-Middelfart vil oprette tilbud om otte netværksaftener, som skal give forældre og pårørende mulighed for at dele erfaringer og oplevelser med hinanden. Der vil desuden blive givet rådgivning og viden om psykisk sårbarhed, gennem faglige oplægsholdere, med fokus på redskaber til at håndtere udfordringerne. Der vil bliver oprettet tre grupper, som hver især ledes af to frivillige fra Selvhjælp Fredericia-Middelfart.

Christina Olesen skriver: "Gennem 'Støt dit Barn', får forældre og nære pårørende mulighed for at drøfte problemstillinger i forbindelse med det, at have et barn eller en ung, der er psykisk sårbar. Forældre og pårørende vil møde andre, der oplever de samme udfordringer, og på den måde vil de kunne støtte hinanden, trække på hinandens erfaringer, sparre med -og spejle sig i hinanden og opleve, at de ikke er alene med deres udfordringer. Derudover vil de få ny viden på de områder, de ønsker; fx ny viden om angst, social fobi, ADHD eller andre diagnoser, og de vil i den forbindelse få rådgivning og redskaber til, hvordan de kan håndtere den psykiske sårbarhed, der fylder i familien.".

Selvhjælp Fredericia-Middelfart forventer at ca. 30 brugere vil for gavn af indsatsen, som skal forløbe over ét år.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps