Stærkere Sammen 2.0 - Et trivselsskabende kulturprojekt

IT-selskabet Skanderby modtager 80.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til et projekt, der skal styrke trivslen, hvor både ledelse og medarbejdere bliver klædt på til at arbejde med trivsel.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

IT-selskabet Skanderby

Bevilling

DKK 80.000

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Afsluttet

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Medarbejdertrivsel og virksomhedskultur 2.0

IT-selskabet Skanderby har tidligere gennemført et projekt, der omhandlede meget af det samme, nemlig medarbejdertrivsel og en sund virksomhedskultur. Nu starter virksomheden endnu et projekt, med samme formål, som derfor kaldes projekt 2.0.

Dette modtager IT-selskabet Skanderby en bevilling på 80.000 kr. fra Velliv Foreningen, til. 

Projektet iværksættes af Heidi Frederiksen fra Heikon, der i 2021 modtog en bevilling til et lignende projekt (læs her).

Kulturrejse

Projektet vil tage udgangspunkt i en kulturanalyse med interviews af både ledelse og medarbejdere, samt en kvantitativ trivselsmåling.

Helt konkret, vil projektets aktiviteter bestå af:

- Indledende møde med ledelsen.
- Præsentation af projektet over for medarbejderne.
- GAIS-måling (herunder analyse af svar og udvælgelse af elementer til yderligere afdækning).
- Analyse – trivselssamtaler, semistrukturerede interviews blandt medarbejderne, samt observationer af kulturen i virksomheden.
- Opsamling – udarbejdelse af samlede resultater af GAIS-måling og kvantitativ analyse.
- Dialog med ledelsen – præsentation af resultater, dialog om mulige tiltag og indsatser.
- Workshop med medarbejdere og ledelse – præsentation af resultater og virksomhedsspecifikke øvelser til at skabe en trivselsskabende kultur.

Projektet afvikles fra april 2023 til august 2023 og forventes at komme 12 medarbejdere, samt to ledere til gode.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet. Igennem projektet har Skanderby tilegnet sig ny viden og værdifulde værktøjer til at fremme trivslen på arbejdspladsen. Ledelsen er blevet klædt bedre på til at tage hånd om medarbejdernes trivsel, og der er taget initiativer til at nytænke arbejdspladsens rammer. Projektet har bidraget til et styrket samarbejdet. Samlet har arbejdspladsen oplevet en øget trivsel, hvilket også afspejler sig i en GAIS-måling. For at følge med i trivslen over tid har arbejdspladsen også valgt at implementere GAIS-målinger, der skal gennemføres hvert andet år.