Spis Sammen - Byg Bro

Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter, modtager en bevilling på 56.680 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der har til formål at forbinde generationer og bekæmpe ensomhed i lokalsamfundet gennem fællesspisning.

Saralystkirken

Ansøger

Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter

Bevilling

DKK 56.680

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Kamp mod ensomhed

I Aarhus oplever man et fald i trivslen på tværs af alle aldersgrupper og uddannelsesniveauer, hvor 10,8% af borgerne angiver, at de ofte føler sig uønsket og alene.

Dette projekt sigter mod at afhjælpe og forebygge ensomhed blandt aarhusianerne ved at tilbyde et fællesskab, der skaber mere tryghed og mindre stress gennem fællesspisning. 

Når vi deler et måltid, frigiver hjernen hormonet endorfin, hvilket fremkalder en følelse af lykke. Dermed har fællesmåltider en positiv indvirkning på vores psykiske velbefindende og styrker de sociale bånd og den generelle livsglæde. 

Fællesskab gennem fællesspisning

Saralystkirken har planlagt en række månedlige fællesspisninger gennem efteråret og vinteren. Ud over lækker mad leveret af et lokalt cateringkøkken, vil arrangementerne omfatte brætspil, film, koncerter, foredrag og sangaftener. Dette kulturelle mix sigter mod at skabe en dynamisk ramme, der fremmer brobygning og interaktion mellem deltagerne.

For at sikre, at indsatsen når ud til de mest sårbare, samarbejder Saralystkirken tæt med Saralystfonden og vil inddrage socialrådgivere fra Aarhus Kommune. Her har man allerede etableret kontakt til socialt udfordrede familier, og målet er at give dem mulighed for at mødes og udvide deres sociale netværk.

Projektet er planlagt til at blive udrullet fra oktober 2023 til januar 2024 og forventes at tiltrække op til 65 deltagere fra lokalområdet. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps