Sov godt. Søvn som indgang til at fremme mental sundhed i traditionelle mandebrancher.

Dårlig mental sundhed er et tabu blandt mænd i traditionelle mandebrancher. CRECEA vil derfor fremme mental sundhed blandt mænd gennem et fokus på søvn. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 101.996 kr.

pillows-820149_1280.jpg

Ansøger

CRECEA A/S

Bevilling

DKK 101.996

Projektperiode

2018 - 2020

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Afsluttet

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2019

Projektet har til formål at give medarbejdere, ledere og konsulenter viden og værktøj til at håndtere og forebygge mentale helbredsproblemer.

Søvn er kædet sammen med det mentale helbred

Dårlig mental sundhed er stadigvæk et tabu, særligt blandt mænd. Derudover sover mange danskere alt for lidt, selvom søvn er alpha/omega for det mentale helbred. CRECEA, som er et mellemstort arbejdsmiljø-konsulenthus, ønsker derfor at gennemføre en forebyggelsesindsats målrettet mænd og temaet vil centrere sig om søvn. Arbejdet med søvn er en måde at sætte fokus på forebyggelse af mentale helbredsproblemer. Projektets vil inkludere 66 mænd, der arbejder i softwarevirksomheden Inspari. Indsatsen har desuden to del-målgrupper: Mænd der allerede har søvnproblemer, og mænd der gerne vil forebygge helbredsproblemer. Formålet med indsatsen er at give mændene et styrket mentalt helbred. Herigennem skabes muligheden for at opspore eventuelle mentale problemstillinger blandt mænd i en mandsdomineret arbejdskultur.

Innovativ og ambitiøs indsats

Projektet varer 1½ år og bygger på et solidt vidensgrundlag om sammenhængen mellem mentale sundhedsudfordringer og søvn. Indsatsen kombinerer flere forskellige tilgange, der er målrerettet både den enkelte, gruppen og organisationen. Indsatsen indeholder bl.a. rådgivning, støtteordning, metoder til at forbedre egen søvn og praktiske workshops, hvor viden, praksis og afprøvning sker i sammenspil med deltagerne. Indsatsen har et stærkt fokus på vidensdeling både i forhold til interne og eksterne interessenter. Erfaringerne fra indsatsen vil derfor blive videreformidlet, og alle materialer, der udvikles i forbindelse med projektet, vil ligeledes blive lagt frit tilgængeligt på CRECEAs hjemmeside. På den måde kan andre få gavn af indsatsen. Velliv Foreningen synes, at projektet er innovativt, da det sætter mental sundhed på dagsordenen via et ”ufarligt” emne som søvnmønstre. Indsatsen kan dermed være med til at nedbryde barrierer om mental sundhed og bidrage til at få etableret et fælles sprog om trivsel og mental sundhed på arbejdspladsen. Derfor bliver indsatsen glædeligt støttet med 101.996 kr.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet. Indsatsen har ved hjælp af fokus på søvn støttet softwarevirksomheden Inspari i at arbejde med mental sundhed. Medarbejderne har via oplæg om søvn og søvnregistrering arbejdet med søvnlængde, søvnkvalitet og søvnens sammenhæng med trivsel og mentalt overskud i de vågne timer.

Flertallet af deltagerne erfarede, at deres søvnbehov var større end den aktuelle søvnmængde de fik, og størstedelen af medarbejderne har derfor gjort aktive tiltag med henblik på at øge søvnmængden (især) og søvnkvaliteten (nogle). Projektet har bidraget til, at medarbejdere på det individuelle niveau har oplevet mere overskud og bedre performance, men projektet har også været med til at åbne for, at man kan tale om søvn og mental sundhed på arbejdspladsen.

Brugen af FitBits (søvntrackere) og søvndata viste sig at være en god måde at skabe interesse om projektet, og havde stor betydning for tilslutning til projektet. Som udtrykt af Arbejdsmiljørepræsentanten under den afsluttende evaluering: Vi kan godt lide events med data, og her fik vi et fælles projekt at gå op i. Alt med data er lige vand på vores mølle – for os er det en måde at engagere sig på, og her var der et stort engagement.