Søndagsklub

SIND Frederiksberg vil etablere en 'søndagsklub' for psykisk sårbare borgere i lokalområdet, så brugerne også har adgang til aktiviteter i weekenden.

19-0267 - Søndagsklub beskåret.jpg

Ansøger

SIND Frederiksberg

Bevilling

DKK 35.000

Projektperiode

2019 - 2020

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2019

Søndagsklubben har til formål at mindske ensomhedsfølelsen og give deltagerne et socialt netværk, hvor de kan få socialt samvær og støtte. Dette kan være et vigtigt skridt i den rigtige retning for deltagerne, der er psykisk sårbare. 

Udbredt sårbarhed og ensomhed

Psykisk sårbarhed og ensomhed er udbredt blandt brugerne tilknyttet SIND Frederiksberg, der tilbyder psykisk sårbare borgere i lokalområdet aktiviteter alle ugens hverdage. Brugerne melder ofte tilbage omkring, at weekenden føles særlig lang og ensom, da de sjældent har et socialt netværk uden for SIND. Derfor vil SIND Frederiksberg med denne ansøgning etablere en ”søndagsklub”, så brugerne også har adgang til aktiviteter i weekenden. 

Et længerevarende indsats

Projektets er målrettet psykisk sårbare i Frederiksberg og varer et år. Indsatsen bygger på sociale aktiviteter, og foreningen vil med denne indsats lave en udvidelse af de nuværende tilbud. Det estimeres, at der i gennemsnit vil deltage 15-20 personer hver søndag, så weekenden bliver mere tålelig for brugerne. Der er relevante kompetencer til stede i projektet, da SIND er en landsdækkende og solid organisation, og SIND Frederiksberg har erfaring med facilitering af tilbud til målgruppen. Derfor støtter Velliv Foreningen glædeligt projektet. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps