Små skridt til et sundere liv

Kopper Denmark modtager 215.350 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til et projekt, som skal sætte fokus på sundhed og trivsel i organisationen.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Koppers Denmark

Bevilling

DKK 215.350

Projektperiode

2023 - 2025

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Risikovirksomhed

Koppers Denmark er en kemivirksomhed, som destillerer tjære og sælger beg til bl.a. aluminiumsindustrien. Virksomheden har ca. 100 ansatte, hvoraf ca. 30 af dem, er ansat over de sidste 2 år. Dette skyldes bl.a. et begyndende generationsskifte i virksomhedens medarbejderstab og implementering af nye processer

Ansøger og SHE Coordinator, Hanne Bertelsen, skriver: "I driften har vi 20 procesoperatører, 15 smede, fire elektrikere og syv laboranter. Vi har desuden en teknisk afdeling med 10 projektingeniører og en udviklingsafdeling med fire produkt/proces ingeniører. Resten er administrative- eller ledelsesfunktioner, der primært har kontorarbejde. Anlægget kører 24/7/365, kun procesoperatørerne og laboranterne er på skiftehold, og vedligeholdelsesværkstedet har tilkald. Der er forskellige udfordringer i grupperne, men da vi er en risikovirksomhed, er det vigtigt for alle at tale med hinanden om både sikkerhed og sundhed.".

Nu modtager Kopper Denmark en bevilling på 215.350 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, som skal øge medarbejdertrivslen.

Fokus på trivsel

Hanne Bertelsen skriver: "Vi vil gerne sænke konfliktniveauet for at forebygge stress og bidrage til medarbejdernes forståelse for hinanden og hvordan deres egen sundhed påvirker kollegaer og familie.".

Helt konkret, skal indsatsen bestå af:

- Uddannelse af ledere og trivselsambassadører inden for mental sundhed.
- Forberedelse af organisationen/medarbejderne på den kommende fokus på trivsel.
- To-tre kampagner årligt, hvor viden og redskaber gives til at styrke den mentale sundhed hos medarbejderne.
Der følges op via Trivselsmålinger og Sikkerhedsobservationer (løbende dialog).

Indsatsen skal komme alle 100 ansatte til gode, og den skal forløbe fra 2023 til 2025.