Sind kultur- og biografklub

SIND Silkeborg Lokalafdeling modtager 30.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til at afholde en biografklub, hvor ensomme borgere mødes én gang om måneden og går i biografen.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

SIND Silkeborg Lokalafdeling

Bevilling

DKK 30.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Ensomhed i Silkeborg

Ifølge SIND Silkeborg Lokalafdeling, er der mange borgere, der føler sig ensomme i Silkeborg Kommune. Dette er en udfordring for såvel unge, som gamle, og det er en tendens, som SIND Silkeborg ønsker at gøre op med. 

Ansøger og næstformand i SIND Silkeborg's bestyrelse, Dorthe Nygaard, skriver: "Mange føler sig ensomme, og dette projekt skal afhjælpe og give psykisk sårbare i Silkeborg Kommune nogle gode oplevelser. Oplevelser med andre ligestillede skal skabe nye relationer og netværk. Efter vores opstart i efteråret 2021, har vi deslige fået henvendelser fra kommunale bosteder om deltagelse. Tit er der her ikke ressourcer til at planlægge og afvikle biografture. Så derfor vil vi udvikle konceptet og kunne invitere flere med i fællesskabet. At opleve kultur sammen med andre skaber fællesskaber.".

Dette modtager SIND Silkeborg Lokalafdeling en bevilling på 30.000 kr. fra Velliv Foreningen, til. 

Biografklub

Helt konkret, skal der formes og afholdes en biografklub, hvor deltagerne mødes én gang om måneden og spiser, hygger og snakker, samt går i biografen og ser en aktuel film. Gruppen mødes inden biografen og går en tur sammen. Efter filmen, spiser gruppen sammen. Her bliver filmens oplevelser vendt, eller det, som ellers er aktuelt fra brugernes hverdag.

Målet med projektet er at mindske ensomhed, at fremme nye bekendtskaber, at give deltagerne noget at se frem til, at lade deltagerne opleve kultur med andre, samt at skabe lyst til at møde andre i et fællesskab.

SIND Silkeborg Lokalafdeling forventer at ca. 25 borgere vil få gavn af indsatsen, som skal afvikles i foråret-sommeren 2023.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps