Selvhjælpsgrupper for pårørende forældre, ensomme og stressramte

Rødovre Frivilligcenter modtager 50.000 kr. til at etablere tre selvhjælpsgrupper for forældre til børn med funktionsnedsættelser, ensomme borgere og stressramte.

indsatsområde 1c.png

Ansøger

Rødovre Frivilligcenter

Bevilling

DKK 50.000

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

De tre grupper består af pårørendegrupper for forældre til børn med funktionsnedsættelser, læsegrupper for ensomme borgere og grupper for stressramte. 

Tre forskellige selvhjælpsgrupper

Rødovre Frivilligcenter har de seneste år arbejdet med at styrke deres selvhjælpsindsats efter en årrække, hvor de var underfinansieret.

Derfor modtager frivilligcentret 50.000 kr. fra Velliv Foreningen til at etablere tre slags grupper for henholdsvis forældre til børn med funktionsnedsættelser, ensomme borgere og stressramte. 

Pårørendegruppen for forældre til børn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har til formål at give deltagerne mulighed for at møde andre forældre i samme livssituation, erfaringsudveksle og inspirere. 

Mindske ensomhed og stress

Læsegruppen for ensomme voksne har til formål at give deltagerne mulighed for at møde andre og skabe rum for socialt samvær og samtale igennem guidet fælleslæsning. 

Den sidste gruppe har til formål at give stressramte mulighed for at møde andre stressramte og få konkrete redskaber til at håndtere stress. 

Således har projektet til formål at give pårørende og stressramte værktøjer til at håndtere egen mentale trivsel samt at give ensomme borgere et fællesskab, de kan være en del af.