Selvhjælpsgrupper

Huset - Frivilligcenter og Selvhjælp Vejen vil udvide deres tilbud til lokale borgere, der af forskellige årsager har det svært. Velliv Foreningen støtter projektet med 25.000 kr.

Selvhjælpsgrupper vejen.jpg

Ansøger

Huset - Frivilligcenter og Selvhjælp Vejen

Bevilling

DKK 25.000

Projektperiode

2019 - 2020

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2019

Tilbuddene udvides med sociale aktiviteter, gruppeforløb, selvhjælpsgrupper og enkeltsamtaler. 

Psykisk sårbar målgruppe

Social og psykisk sårbare borgere har en bred vifte af forskellige behov og problemstillinger. Huset - Frivilligcenter og Selvhjælp Vejen vil tilbyde aktiviteter og gruppeforløb for lokale borgere, der af forskellige årsager har det svært.

Aldersspændet forventes at være mellem 35 og 75 år, og de fleste vil være uden for arbejdsmarkedet. Derfor har de også et begrænset socialt netværk.

Projektet har en dobbelt funktion, da borgerne får mulighed for at snakke om deres problemer med andre, der har lignende erfaringer som dem selv. Borgerne udvider samtidig deres sociale netværk, hvilket kan bidrage til en positiv livsændring.

Bekæmpelse af ensomhed og isolation

Tilbuddene udvides med afholdelse af en selvhjælpsgruppe, enkeltsamtaler med lokale borgere, der er afhængige af alkohol, et socialt netværk for borgere med sociale vanskeligheder, et foredrag til brugerne og en kulturcafé til borgere med indlæringsvanskeligheder.

Målet med indsatsen er at øge handlekraften og mindske følelsen af isolation og stigmatisering blandt deltagerne. Huset Vejen er kompetent til at udføre projektet, da de allerede tilbyder aktiviteter til borgerne, og således har erfaring med at komme i kontakt med den sårbare målgruppe.

Derfor støtter Velliv Foreningen glædeligt indsatsen. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps