Samtalegrupper for pårørende til psykisk syge

Bedre Psykiatri - Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til at starte samtalegrupper for pårørende til psykisk syge.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Bedre Psykiatri - Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Belastede pårørende

Ifølge Bedre Psykiatri kommer mere end hver tredje person i berøring med psykisk sygdom, enten via familie eller venner. At være pårørende til en psykisk syg kan medbringe psykiske belastninger såsom stress, krise og sorg. 

Ansøger og frivillig projektleder, Arly Eskildsen, skriver: "Fra medlemsundersøgelser ved vi, at mange pårørende bruger så megen tid og økonomiske ressourcer på deres pårørenderelation, at det ofte er en stor belastning, som både kan gå voldsomt ud over den øvrige familie og forholdet til arbejdsmarkedstilknytningen.".

Nu modtager Bedre Psykiatri - Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø en bevilling på 50.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal afhjælpe belastede pårørende til psykisk syge.

Samtalegrupper

Indsatsen skal bestå af udvikling og afvikling af samtalegrupper for pårørende til psykisk syge. Samtalegrupperne mødes en gang om måneden og skal give mulighed for at pårørende kan sparre med hinanden, få nye indsigter, modtage brugbare redskaber og genfinde ny energi til at håndtere en ofte udfordrende livssituation, som pårørende til en psykisk syg.

Arly Eskildsen skriver: "Aktiviteterne har til formål at støtte, rådgive og hjælpe de pårørende til psykisk syge således, at de pårørende bliver bedre i stand til at være en ressource for den psykisk syge i behandlingsforløbet, og at de pårørende bliver i bedre stand til at tage vare på sig selv.".

Bedre Psykiatri - Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø forventer at ca. 22 pårørende vil få gavn af projektet, som skal forløbe over et år.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps