Sammen Udenfor

Roskilde Stories modtager 50.000 kr. til at facilitere fællesskaber i naturen, som skal hjælpe unge i alderen 20-40 år, der har mistet fodfæstet i livet.

indsatsområde 1c.png

Ansøger

Roskilde Stories

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2022 - 2022

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

Ugentlige naturaktiviteter

Roskilde Stories er en forening, der med afsæt i kultur, leg og frivillighed ønsker at gøre en forskel lokalt i Roskilde. De modtager en bevilling fra Velliv Foreningen til at facilitere fællesskaber i naturen, som skal hjælpe unge i alderen 20-40 år, der har mistet fodfæstet, f.eks. pga. en livskrise, stress, angst, depression eller andre psykiske lidelser eller udfordringer. 

Målgruppen er 20-40-årige, der er ved at etablere sig på arbejdsmarkedet eller har udfordringer med at finde en plads på arbejdsmarkedet.

Gennem 6 måneder vil foreningen derfor tilbyde 1-2 ugentlige naturaktiviteter for målgruppen. Aktiviteterne bliver tilpasset målgruppens behov, men kan f.eks. bestå af sanse- meditations-aktiviteter eller naturtræning. 

Styrke og ro i naturen

Sammen vil deltagerne opbygge et fællesskab med ligesindede og finde en styrke og ro i naturen. Der er samtidig et langsigtet perspektiv i projektet, da deltagerne bliver udstyret med redskaber, som de kan bruge fremover i deres arbejdsliv og tilværelse generelt set. 

Formålet med dette projekt er derfor at udvikle et forløb med aktiviteter i naturen for stressramte og psykisk sårbare. Aktiviteterne skal kunne foregå året rundt, så der tages også udgangspunkt i, hvad der er muligt alt efter vind og vejr. 

Forløbet bliver varetaget af en instruktør, der er uddannet naturvejleder og naturterapeut.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps