Sammen er vi stærke - Autistisk peer-empowerment

NAUK Kbh/Støtteforeningen Autistiske Kvinder og Venner (AK & VE) modtager 40.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal hjælpe autistiske kvinder, der har fået deres diagnose sent i livet.

Nørkleklub med påskeæg.JPG

Ansøger

NAUK Kbh/Støtteforeningen Autistiske Kvinder og Venner (AK & VE)

Bevilling

DKK 40.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Manglende tilbud til sendiagnosticerede autister

NAUK er et uformelt netværk af og for kvinder på autismespektret, og i følge foreningen, findes der på nuværende tidspunkt ikke mange tilbud for sendiagnosticerede autister. Dette er et problem, da målgruppen ofte oplever fortvivlelse, ensomhed og manglende forståelse, som følge af deres nyopdagede diagnoser. 

Ansøger og projektleder, Lise Lotz, skriver: "Autister - ikke mindst kvinder - der har fået deres diagnoser sent i livet, har tit helt særlige udfordringer. Det handler bl.a. om udbrændthed, angst og en mangel på forstående, meningsfulde fællesskaber. Indsatsen, som vi søger støtte til, skal gøre aktiviteter mulige, som har særligt fokus på netop denne voksende, men oversete og ofte misforståede gruppe. En del af pointen med projektet er at det er peer-ledet, og at aktiviteterne lægger vægt på at vi kan være hinandens gode rollemodeller.".

Derfor modtager NAUK KBH og Støtteforeningen Autistiske Kvinder og Venner (AK & VE) nu en bevilling på 40.000 kr. fra Velliv Foreningen, til dette projekt. 

Fællesskab og empowerment

Helt konkret, ønsker NAUK og AK & VE at afvikle fællesskabs- og empowerment skabende aktiviteter for sendiagnosticerede kvinder og mænd i København. Aktiviteterne skal være peer-ledet, hvilket betyder at aktiviteterne lægger vægt på at deltagerne kan være hinandens rollemodeller.

Aktiviteterne skal bestå af arrangementer, som er relevante for målgruppen, nemlig:

- Månedlige møder med introduktioner til fællesskaber, samt det kommunale
værested, som arrangementerne finder sted i. 
- Månedlige møder med foredrag, webinarer og/eller film mm. med særligt fokus på indefra-perspektivet og samtaler om autistisk selvforståelse.
-To månedlige møder hvor man samles om et fælles tredje - nemlig håndarbejde, med fokus på et meningsfuldt socialt samvær.
- Fælles udvikling af nye fremtidige tilbud.

Ansøger forventer at ca. 100 personer vil få gavn af indsatsen, som forløber fra januar 2023 til ultimo april 2023.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps