Særlige indsatser for særligt sårbare LGBT+-personer

LGBT-Huset vil opkvalificere deres digitale rådgivningstilbud og fastholde deres sociale fællesskab digitalt.

Akutpulje_web.png

Ansøger

LGBT+Huset

Bevilling

DKK 50.000

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Akutpulje

År

2020

Sammenlignet med den øvrige befolkning, oplever LGBT-personer en øget grad af mistrivsel, ensomhed og nedsat livskvalitet. Huset vil fortsætte hjælpen til den sårbare del af målgruppen under coronakrisen.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps