Særlig corona-indsats Kirkeibyen

Kirken ønsker at igangsætte en række initiativer med det formål at styrke mental sundhed hos ensomme og isolerede i kirkens kontaktflade.

Akutpulje_web_uden_txt.png

Ansøger

Kirkeibyen / Apostolsk Kirke i Danmark

Bevilling

DKK 50.000

Status

Igangværende

Pulje

Akutpulje

År

2020

Det skal ske gennem en ”ringerunde”/telefonisk kontakt til de mest udsatte, gåture, havebesøg, video-fællesskaber, online undervisning og ”mors dag-gaver” til kvinder over 50 år.