Sådan forebygger, spotter og håndterer du stress og mistrivsel hos dig selv og andre - Syddanmark

En foredragsrække i Syddanmark skal bryde tabuet om dårlig mental sundhed og introducere værktøjer, der kan hjælpe og forebygge f.eks. stress, angst og depression. Thauer Stresscenter ApS modtager derfor 50.000 kr.

Thauer Stresscenter ApS.jpg

Ansøger

Thauer Stresscenter ApS

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2019 - 2019

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Afsluttet

Pulje

Lokal trivsel

År

2019

Forebyggelse af mentale sundhedsproblemer

Stress er udbredt hos den danske befolkning og er et stort problem i hverdagen for rigtig mange. Gennem foredrag i forskellige byer i Region Syddanmark, vil dette projekt skabe en øget forståelse for hvilke faktorer, der kan give andledning til stress, samt fremme forebyggelsen af mentale sundhedsproblemer såsom stress, depression, angst og ensomhed. Projektets målgruppe er beboere i lokalområdet, som har interesse i mental sundhed.

Projektets foredrag er sammensat af oplæg, der synliggør, hvordan stress påvirker en sund livsstil. Desuden gives konkrete anti-stress værktøjer til deltagerne, der kan forbedre mental overskud hos den enkelte og deres familie. Deltagerne vil desuden modtage en materialepakke med en fysisk booklet, hvor indhold fra foredragt vil fremgå. To af foredragene bliver livestreamet til hele regionen, så der skabes nytte til flest mulige mennesker. 

Thauer Stresscenter har allerede afholdt foredrag i andre byer med gode resultater til følge. Erfaringer har vist, at deltagerne oplever en øget forståelse for mental sundhed samt større handlefrihed hos den enkelte og hos omgivelserne. Formålet med projektet er, at deltagerne bliver ambassadører for en stærkere mental sundhed både i lokalområdet og generelt i samfundet. Der er indtænkt en løbende evaluering i projektet, hvor deltagerne vil modtage et online spørgeskema med seks spørgsmål omhandlende foredragets kvalitet.

Velliv Foreningen støtter indsatsen med 50.000 kr.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps