Relationer der heler

SIND modtager 47.450 kr. af Velliv Foreningen til at etablere et tilbud om besøgsvenner, hvor ensomme borgere kan blive tilknyttet en frivillig borger.

besøgvenner.jpg

Ansøger

SIND Ballerup-Furesø-Herlev

Bevilling

DKK 47.450

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

SIND Ballerup-Furesø-Herlev får mange henvendelser fra ensomme borgere, der efterspørger en-til-en kontakt. Et sådan tilbud findes ikke lige nu i Herlev, og det kan være svært for disse borgere at opsøge fællesskaber på egen hånd. Derfor vil SIND etablere et tilbud om besøgsvenner til psykisk sårbare. 

Besøgsordning til ensomme borgere

At leve med en sygdom kan være yderst udfordrende for den mentale sundhed, lhvad end sygdommen er psykisk eller fysisk. SIND har en-til-en-samtaler i mange af deres afdelinger, men der mangler et tilbud i Herlev. Derfor modtager SIND Ballerup-Furesø-Herlev støtte fra Velliv Foreningen til at lave en besøgsvensordning til sårbare mennesker. Indsatsen er målrettet mennesker, der er påvirket af psykisk og fysisk sygdom, og som har et meget begrænset socialt netværk. Borgerne har ikke ressourcerne til selv at kontakte lokale fællesskaber og har brug for hjælp i denne proces. 

Øget tryghed og stærk mental sundhed

Besøgsvens-ordning går ud på, at besøgsvennen mødes ugentligt eller hver anden uge i 2 timer med borgeren. En af aktiviteterne går ud på, at den frivillige skal hjælpe med at introducere den ensomme borger til lokale fællesskaber, der allerede eksisterer. Brugen af besøgsvenner til at introducere særlig isolerede borgere til lokale fællesskaber er brugt flere steder. Det er en god metode, da det øger trygheden for den ensomme borger med en nær en-til-en kontakt, så den enkelte borgers mentale sundhed bliver styrket. Det vil Velliv Foreningen gerne støtte - med 47.450 kr.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps