Recovery i det fri

Recovery Lab modtager 42.500 kr. til at arrangere to recovery-forløb i naturen for personer med psykiske udfordringer.

Vesterbros-Torv.jpg

Ansøger

Recovery Lab

Bevilling

DKK 42.500

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Byens natur og fællesskaber som ramme for trivsel

Recovery Lab oplever, at mange psykisk udfordrede personer, der henvender sig til dem, har svært ved at møde nye mennesker og sjældent kommer ud i det fri.

Derfor modtager Recovery Lab en bevilling fra Velliv Foreningen, til at forene fællesskab og natur i to recovery-forløb.

Målet for recovery-forløbene er, at deltagerne skal opnå større overskud, da dette kan bane vejen for at udvikling mestringsstrategier, nye fællesskaber og dermed mindre social isolation og ensomhed.

Recovery aktiviteter suppleret med friluftsaktiviteter

I recovery-forløbene skal deltagerne udforske byens natur i fællesskab og opleve naturen som et mulighedsrum for bedre trivsel.

Forløbene skal indeholde recovery-aktiviteter såsom at finde sine personlige ressourcer, mål og strategier, men samtidigt friluftsaktiviteter såsom at besøge lokale byhaver, tage på fisketure og lave bål i fællesskab.

Aktiviteterne skal foregå i den lokale natur, da det vil gøre det mere tilgængeligt for deltagerne at fortsætte med naturaktiviteterne efter projektets afslutning.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps