Rådgivning og vejledning til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Frivillighuset og Selvhjælp Varde modtager en bevilling på 47.800 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der fokuserer på opkvalificering af deres frivillige.

Styrket trivsel blandt frivillige 

Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen kan være meget smertefulde og føre til både fysiske, psykiske og sociale problemer i voksenlivet. Ventetiden på professionel behandling er ofte meget lang, mere end 3 år i Region Syddanmark.

Der er derfor et stort behov for, at der oprettes tilbud i frivillig regi, hvor kompetente frivillige kan tilbyde samtaleforløb til dem, der er ramt af senfølger. Samtidig kræver samtaleforløb med borgere ramt af senfølger meget af de frivillige - især på det mentale plan.

Man ønsker derfor gennem dette projekt, at ruste de frivillige til at rådgive og vejlede voksne, der kæmper med disse senfølger. 

Regelmæssig supervision 

Projektet består af en regelmæssig supervision samt deltagelse i en frivilliguddannelse, der tilbydes af Center for Seksuelt Misbrugte Syd. Ved at investere i de frivilliges kompetencer og mentale sundhed, styrkes deres evne til at håndtere de komplekse problemstillinger, som borgerne bringer med sig.

Dette er afgørende for at sikre en tryg og professionel støtte, der kan bidrage til borgerens helingsproces. Således har projektet en positiv indvirkning på både de frivillige og de borgere, de støtter.

Projektet forventes at komme op til 30 borgere til gode og strækker sig fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024. 
 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps