Psykologisk sikkerhed

Joblife A/S vil gennemføre en indsats, hvor begrebet psykologisk sikkerhed tilpasses en dansk kontekst. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 2.178.096 kr.

people-meeting-workspace-team-7097.jpg

Ansøger

Joblife A/S

Bevilling

DKK 2.178.096

Projektperiode

2019 - 2021

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Afsluttet

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2019

Projektet foregår i samarbejde med syv små- og mellemstore virksomheder, heriblandt Thise Mejeri, Geveko Markens A/S, Odense Zoo og Rynkeby Foods.

Forebyggelse af udfordringer med den mentale sundhed

Psykologisk sikkerhed er en væsentlig parameter i at forebygge udfordringer med den mentale sundhed samt fremme af trivsel og engagement. Derfor vil Joblife A/S sammen med syv små og mellemstore virksomheder, der leverer forskellige kerneydelser, gennemføre en indsats, hvor begrebet psykologisk sikkerhed tilpasses en dansk kontekst. Psykologisk sikkerhed er et anerkendt begreb i amerikansk arbejdsmiljø-forskning og brugt inden for arbejdsmiljøindsatser i USA med henbik på udvikling af organisationskultur og teamudvikling. Begrebet psykologisk sikkerhed dækker over forskellige metoder og tilgange, der har til formål at styrke tryghed i teams. Begrebet er endnu ikke tilpasset den danske arbejdsmarkedskultur, og derfor er projektets formål at forbedre den psykologiskesikkerhed på de medvirkende virksomheder, samt at inspirere andre virksomheder til at arbejde med emnet.

Solidt forskningsprojekt

Indsatsen bygger på et solidt vidensgrundlag, da de redskaber, der f.eks. bruges i kortlægningen, er udarbejdede og afprøvet i dansk forsknings-regi. Der foreligger både metaanalyser og peer-review på begrebet. Indsatsen involverer forskellige tilgange og metoder, da Joblife A/S bl.a. vil gennemføre:

  • Baseline og effektmåling.
  • Ledertræning og –udvikling, hvor lederne klædes på til at arbejde med emnet.
  • Mikro-kampagner - f.eks. fokus på særlige emner, som kommunikation, omgangstone, feedback målrettet den enkelte virksomheds behov.
  • Medarbejderseminar målrettet lokale behov og ønsker.
  • Workshops på tværs af de deltagende virksomheder.

Projektets formål er således at forbedre den psykologiske sikkerhed, udvikle og afprøve værktøjer og metoder, der efterfølgende samles i et idékatalog, som gøres offentligt tilgængeligt. Der er et stærkt fokus på vidensdeling både målrettet de virksomheder, der deltager i projektet, samt de virksomheder og interessenter, der vil kunne tilgå idékataloget efter projektet er afsluttet.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet. Erfaringer fra de medvirkende virksomheder viser, at projektet har bidraget til, at der i virksomhederne på forskellig vis er skabt strukturerede rammer omkring dialog og arbejdet med psykologiske sikkerhed. Fx er der i en virksomhed sat fokus på at blive bedre til at tale om fejl med henblik på at forebygge ulykker og øge trygheden medarbejdere og ledere imellem. Dette er struktureret igennem faste tavlemøder, der har styrket medarbejdernes tryghed til at italesætte fejl og bidraget til, at det er blevet trygt og normalt at tale om.

Der er i projektet udviklet et idekatalog, der samler værktøjer og metoder, der kan inspirere andre virksomheder til at arbejde med at sætte psykologisk sikkerhed på dagsordenen. Se materialet her