Projekt efterværn på krisecenter Birka i Midtjylland

Krisecenter Birka i Midtjylland modtager 40.000 kr. til indsatsen 'Projekt efterværn’. Det består i at tilbyde kvinder, der er flyttet fra krisecenteret, en kontaktperson, som kan lave opsøgende arbejde for en periode efter kvindens udflytning.

Krisecenter Birka modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Krisecenter Birka

Bevilling

DKK 40.000

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Kontaktpersonen skal støtte og vejlede kvinderne, efter de er flyttet fra krisecentret, så de kan fastholdes i deres nye liv uden vold. 

Fra et liv med vold til et liv uden vold

Det kan være svært for kvinder, der har boet på krisecenter, at skulle navigere i overgangen fra et liv med vold til et liv uden vold. Ofte kan det være vanskeligt at finde den rette hjælp og rådgivning uden for krisecenteret. Det kan i sidste ende betyde, at der er risiko for, at kvinderne flytter tilbage til voldsudøveren. 

For at undgå dette, vil krisecentret Birka lave en indsats, så kvinderne ikke skal stå alene i tiden efter opholdet på krisecentreret. 

Formålet med projektet er, at kvinderne får et godt liv uden vold, hvor de kan passe et arbejde og leve et sundt og godt liv. 

Støtte fra en kontaktperson

Tilbuddet om kontaktpersonen vil træde i kraft, når kvinderne flytter i egen bolig efter opholdet på krisecentreret. Kontaktpersonen vil herefter lave opsøgende arbejde og besøge kvinderne fem gange i to timer ad gangen. 

Kontaktpersonen vil udøve hjælp til det, som kvinden har brug for. Det kan eksempelvis være samtaler om volden og dens bivirkninger, rådgivning og samtaler med/om familiens børn. Det kan også være støtte af mere praktisk karakter, f.eks. hjælp til at etablere et netværk, læse og gennemgå post, betale regninger, kontakte sagsbehandlere, bistå til møder osv. 

Da voldsramte kvinder ofte har et begrænset netværk, og er i risiko for både at gå tilbage til voldsmanden og for at få mentale udfordringer, når de forlader krisecentret, støtter Velliv Foreningen indsatsen med 40.000 kr. Denne indsats har netop potentiale for at kunne gøre en stor forskel for deltagerne, så de kan opnå en betydeligt bedre mental sundhed.