Positivt Lederskab - Nøglen til arbejdslyst og trivsel

Velliv Foreningen donerer 411.500 kr. til en indsats af Topledernetværk.dk, der har til formål at styrke ledelsespraksis og skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø i indsamlingsorganisationer.

caucasian-3390232_1920.jpg

Ansøger

Topledernetvaerk.dk

Bevilling

DKK 411.500

Projektperiode

2019 - 2020

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2019

Topledernetværk.dk, som består af to selvstændige konsulenter, vil i samarbejde med brancheorganisationen ISOBRO gennemføre en lederindsats for 12 topledere fra danske NGO’er med cirka 880 medarbejdere og cirka 4.000 frivillige ansat. 

Styrkelse af lederskabet i danske NGO'er

Flere og flere danskere oplever manglende arbejdsglæde, hvilket oftest skyldes stress og manglende anerkendelse fra ledelsen. Topledernetværk.dk vil derfor lave en indsats for danske NGO'er med det formål at styrke ledelsespraksissen i organisationerne. Målet er at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø med fokus på arbejdsglæde, som giver medarbejderne og de frivillige ildsjæle lyst til at gøre sit bedste i deres arbejde. Organisationerne består af blandt andre ADHD-foreningen, Landsforeningen LEV og Julemærkefonden. Indsatsen vil ændre ledernes blik fra et ”skadestue-perspektiv”, hvor problemerne først bliver adresseret, når de bliver fremtrædende nok, til en ”fitness-mentalitet”, hvor der er i stedet er fokus på forebyggelse.

Coaching, netværk og feedback

Indsatsen bygger på en række aktiviteter, der er med til at styrke ledelsespraksis. Aktiviteterne består af en kombination af undervisning/workshops, ledercoaching, netværk og feedback. Hertil bygger projektet på relevante metoder, der bl.a. fremmer refleksion hos den enkelte leder. Indsatsen har et stærkt element af vidensdeling både i forløbet mellem lederne i netværket, men også efterfølgende, hvor ISOBRO faciliterer vidensdeling via workshops, høringer og artikler til virksomheder, der ikke har deltaget i forløbet. Dette har til formål at inspirere andre organisationer til at tage hånd om mental sundhed. Samtidig ønsker Topledernetværk.dk, at de deltagende ledere praktiserer princippet ”giv dét videre, du selv har fået”. Kombinationen af coaching, netværk og feedback i lederindsatsen kan være med til at nedbryde tabuer/barrierer, der kan skabe bevidsthed og mod blandt lederne. Mod og bevidsthed til at etablere og udvikle en kultur, hvor det er muligt for ledere og medarbejdere at tale om mental sundhed og håndtere mentale helbredsudfordringer - også når ildsjælen er ved at ”brænde ud”. Indsatsen kan således støtte og styrke de mange ildsjæles trivsel og arbejdsglæde i indsamlingsorganisationerne. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

12 ledere fra 11 NGO’er har i projektet arbejdet med at skabe både trivsel og resultater i deres organisationer. De 12 ledere har i forløbet fået øget indsigt i positive psykosociale arbejdsmiljøfaktorer, og hvordan de kan omdanne viden om disse til konkret handling.

Lederne gennemførte som en del af projektet en trivselsmåling (GAIS-måling) blandt deres medarbejdere i begyndelsen og ved afslutningen af projektet. Den første måling gav hver leder indsigt i specifikke forhold på netop deres arbejdsplads, som blev indarbejdet i det videre forløb. Der var generelt stor interesse blandt lederne for de informationer, som målingerne gav. Det var en del af projektets mål, at lederne skulle lære at anvende GAIS-målingerne som et konkret samtale- og målingsværktøj til at igangsætte en positiv udvikling i deres organisation. Ledernes tilbagemeldinger indikerer, at de ikke alene har lært at bruge værktøjet, men at de også indarbejder principperne bag værktøjet i deres ledelsesmetode.

En sammenligning af GAIS-målingen ved projektstart og afslutningen af projektet viste en positiv udvikling i arbejdslyst samt fremgang i alle de underliggende psykosociale arbejdsmiljøfaktorer, som der blev målt på: Mening, mestring, ledelse, kollegaer, resultater, balance og medbestemmelse.

Alle 12 ledere har på baggrund af projektet iværksat trivselsfremmende tiltag i deres respektive organisationer. 11 ud af de 12 ledere har gennemført regelmæssige 1:1 samtaler med deres medarbejdere, hvilket de giver udtryk for, at de ønsker at fortsætte med fremadrettet.