Podcast - 'Mænd i livskrise'

En ny podcastserie om mænd i livskrise har fået støtte fra Velliv Foreningen. Podcasten skal lære mænd at være åbne om deres kriser og på den måde blive bedre til at forebygge dårlig mental sundhed.

Podcast om mænd i livskrise

Ansøger

Henning Due - Freelance journalist

Bevilling

DKK 49.000

Beliggenhed

Sjælland

Status

Afsluttet

Pulje

Lokal trivsel

År

2018

Podcastseriens indhold skal hjælpe de flere tusinde mænd, der årligt rammes af skilsmisser, arbejdsløshed eller andre alvorlige livskriser, der sætter dem i højrisikozonen for at blive ensomme, angste og depressive. Oplevelser af isolation kan i sidste ende føre til misbrug af alkohol og stoffer og selvmordstanker.

Ved at interviewe en række mænd, der har gennemlevet livskriser og håndteret dem ved at kunne tale åbent om dem, vil journalist Henning Due i podcastseriens otte afsnit formidle erfaringer, løsninger og viden videre til mænd, der selv oplever at stå i en krise i deres liv. Velliv Foreningen støtter produktionen af podcasten med 49.000 kr. 

”Podcasten er et videns- og formidlingsprojekt, der har til formål at nedbryde sejlivede fordomme blandt mænd om, at ”rigtige mænd” ikke taler om deres følelser og problemer. Fordommene gør det svært for mange mænd at søge hjælp hos venner, familie, kolleger eller deres partner, når de oplever en livskrise. Podcasten skal hjælpe mænd til at søge støtte og tale om deres problemer, så de ikke udvikler sig til behandlingskrævende psykiske lidelser,” fortæller Henning Due.

Han vil i podcasten besøge otte mænd i alderen 30 til 50 år, der har baggrund i alle sociale samfundslag. Mændene har det tilfælles, at de har fundet modet til at være åbne om deres livskrise, og har været i stand til at dele deres erfaringer med mænd i lignende situationer.

Problem

Det er de færreste, der ikke støder ind i en alvorlig livskrise gennem livet. Livskriser kan føre til ensomhed, angst og depression, og det er vigtigt at tale åbent om en livskrive for at håndtere den på bedst mulig vis. Dette projekt omhandler produktion af en podcastserie, som skal formidle erfaringer, løsninger og viden videre til mænd, der selv oplever at stå i en krise i deres liv.

Målgruppe

Projektets målgruppe er mænd som oplever en livskrise. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps