Pilotprojekt for at opnå erfaring med fremme af trivsel

KEN HYGIENE SYSTEM A/S modtager 30.000 kr. til et pilotprojekt, som har til formål at styrke trivslen i en af virksomhedens afdelinger, hvor medarbejderne er udfordret på deres trivsel.

Ken Hygiene systems modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

KEN HYGIENE SYSTEM A/S

Bevilling

DKK 30.000

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2021

Projektet indeholder en temadag, der faciliteres af en konsulent fra Cabi, hvor der udarbejdes forslag til emner, som afdelingen efterfølgende skal arbejde med. 

Fremme trivslen og samarbejdet

Hygiejnevirksomheden KEN HYGIENE SYSTEM A/S udvikler bl.a. desinficerende maskiner, der f.eks. kan bruges på hospitaler og laboratorier. Virksomheden er derfor en arbejdsplads for mange forskellige mennesker, der skal få samarbejdet og kommunikationen til at fungere optimalt på daglig basis. 

Derfor vil KEN HYGIENE SYSTEM lave en indsats i en afdeling, der skal fremme trivslen og samarbejdet hos kernemedarbejderne. 

Projektet bliver faciliteret af konsulentvirksomheden Cabi, der som arbejder målrettet for et socialt ansvarligt arbejdsmarked. 

Temadag med Cabi

Projektet indeholder en temadag, der faciliteres af en konsulent fra Cabi, hvor der udarbejdes forslag til emner, der skal arbejdes videre med. Ved temadagens afslutning vil medarbejderne sammen med lederen udarbejde en prioritering af, hvilke emner der skal prioriteres fremadrettet. 

Derefter vil der være et opfølgningsforløb for henholdsvis teamet og lederen, bestående af fire opfølgningsmøder á 1½ time. 

Således har indsatsen til formål at styrke trivslen på en afdeling i KEN HYGIENE SYSTEM A/S. Velliv Foreningen støtter projektet med 30.000 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps