Pensionsfortællinger

Forsker og konsulent, Aske Juul Lassen, vil udgive en podcastserie, der omhandler den gode overgang til pensionslivet. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 92.200 kr.

adult-aged-aging-1305302.jpg (1)

Ansøger

Den 3. akt v/Aske Juul Lassen

Bevilling

DKK 92.300

Projektperiode

2020 - 2020

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Analyse og kampagne

År

2019

Podcasten vil gennemgå temaer som mental sundhed, sociale fællesskaber, fritidsinteresser og fleksibel overgang fra arbejdsliv til pension.

Overgang fra arbejdsliv til pension kan være udfordrende

Overgangen fra arbejdsliv til tilstedeværelsen som pensionist kan være svær for mange. Der er risiko for at føle sig isoleret i hverdagen, hvilket påvirker den mentale sundhed negativt. Forsker og konsulent, Aske Juul Lassen, vil derfor udgive en podcastserie, der indebærer otte afsnit om den gode overgang til seniorlivet.

De temaer, der belyses i podcastserien, er emner, som kan være med til at skabe en god overgang fra arbejdslivet til livet uden for arbejdsmarkedet. Projektet er dermed målrettet danske seniorer i overgangen fra arbejdsliv til pensionist, som er i aldersgruppen 65-74 år.

Derudover henvender podcastserien sig også til seniorer, der allerede er gået på pension, men som oplever mental mistrivsel ifm. pensionsovergangen og den nye livsfase.

Forandring af pensionslivet

Velliv Foreningen støtter projektet med 92.300 kr. Podcastserien trækker på cases med almene danskere, som målgruppen kan identificere sig med. Indsatsen kan være med til at sætte udfordringer med mental sundhed i seniorlivet på dagsordenen og skabe en bevidsthed blandt målgruppen om, at det er vigtigt at planlægge overgangen til pensionstilværelsen.

Måden hvorpå vi bliver pensioneret i Europa er netop ved at forandre sig, hvilket også ændrer de måder, som pensionister udvikler fællesskaber og relationer efter arbejdslivet. Disse emner er hidtil ikke blevet formidlet gennem cases baseret på almene danskere, der træder ind i pensionslivet.

Aske Juul Lassen forsker i pension og aldersstuder, og har relevante kompetencer inden for mental sundhed og en solid viden om seniorer. Han har derfor et godt blik for de udfordringer, som seniorer kan stå med i overgangen fra arbejdslivet til pensionslivet.

Læs mere på projektets hjemmeside

 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Projektets resultat

Projektet er mundet ud i 10 podcast omkring overgangen fra arbejdsliv til pension. Der inspiration og gode fortællinger fra personer der stadig er erhvervsaktive og pensionister, som kan skabe refleksion og bevidsthed omkring de sidste år på arbejdsmarkedet og et godt liv på pension. De 10 podcast findes her:

https://www.3akt.dk/podcast/