Pårørendegruppe til voksne børn med forældre med demenssygdom.

Demensfællesskabet Fyn, støttet af Alzheimerforeningen, modtager en bevilling på 59.916 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats rettet mod pårørende til personer med demenssygdom.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Demensfællesskabet Fyn, Alzheimerforeningen

Bevilling

DKK 59.916

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2024

En støtte til pårørende 

Pårørende til mennesker med demenssygdom har ofte en høj risiko for at føle sig ensomme, blive stressede og udvikle depression. Voksne børn med forældre ramt af demenssygdom bærer nemlig ofte et stort ansvar for deres forældre. 

De befinder sig i en livssituation, hvor at have en forælder med demenssygdom sætter dem under et krydspres, som for alle er svært at jonglere med; de skal yde både praktisk og følelsesmæssig omsorg for både deres egne børn, deres syge forældre og den raske forældre.

Dette projekt har derfor til formål at tilbyde støtte og fællesskab til denne sårbare gruppe.

Gruppeforløb og compassion-træning 

Projektet er designet som et otte ugers gruppeforløb, hvor deltagerne vil have mulighed for at mødes i et trygt og støttende miljø. Denne form for "peer-to-peer" støtte giver de pårørende et rum, hvor de kan dele erfaringer og støtte hinanden.

Hver session vil også inkludere compassion-træning, en evidensbaseret mindfulnessmetode, der er skræddersyet til at lindre byrden ved at være pårørende til en person med demens.

To erfarne personer inden for demensområdet vil facilitere gruppeforløbet, med det overordnede mål at ruste deltagerne til at kunne støtte hinanden og være selvkørende - også efter projektets afslutning. Indsatsen er planlagt til at strække sig over hele 2024 og forventes at gavne mindst 12 voksne børn i alderen 30-50 år, der tager sig af en forælder med demens.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps