Pårørende med perspektiv

Alzheimerforeningen Nordjylland modtager en bevilling på 60.000 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt der vil styrke den mentale trivsel hos pårørende under 75 år til personer med demens.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Alzheimerforeningen Nordjylland

Bevilling

DKK 60.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Nordjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Støtte til yngre pårørende

Pårørende til personer med demens står ofte over for en udfordrende rejse, hvor følelsen af ensomhed og magtesløshed kan overskygge hverdagen.

Derudover skal de pårørende ofte kompensere for det kognitive forfald hos deres nære med demens. De skal kunne kommunikere på nye måder samtidig med at de bevarer deres egen ligevægt for at være til stede for den anden.

Man ønsker således gennem dette projekt at støtte denne målgruppe gennem en bred vifte af aktiviteter der skal styrke deres mentale trivsel og hjælpe dem med at finde livskraften.

Informationsvideo og pårørendegrupper

Man planlægger først og fremmest at producere en informativ video, der vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside. Videoen vil fokusere på at give støtte og information til målgruppen. Derudover vil der blive afholdt fire foredrag i de største byer i Nordjylland som optakt til etableringen af pårørendegrupper.

Dertil vil der blive etableret to pårørendegrupper, hver bestående af 12 personer. Disse grupper vil mødes over en periode på 10 uger og vil blive ledet af erfarne facilitatorer. Målet er at skabe et trygt rum, hvor man kan dele erfaringer, få støtte og opbygge fællesskab. Grupperne vil bestå af forskellige terapiformer med et psykologisk/spirituelt grundfundament i forståelse af De Tre Principper. Her vil der være musikterapi, kranio-sakral-terapi, samtaler og fysiske øvelser.

Man forventer, at 250 personer vil drage fordel af denne indsats, der strækker sig fra oktober 2023 til maj 2024. Målet er at skabe en meningsfuld og støttende ramme for yngre pårørende, der ofte står over for unikke udfordringer i forbindelse med demenssygdomme.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps