Over stregen - på vej imod en chikanefri autobranche

Dansk Metal og Autobranchen Danmark modtager 800.000 kr. til et landsdækkende projekt, der skal styrke den mentale sundhed i private SMV’er i autobranchen ved at forebygge udfordringer med seksuel chikane og krænkende adfærd.

2023_Velliv_Foreningen_case_Autohuset_Kronsbjerg.jpg

Ansøger

Dansk Metal

Bevilling

DKK 800.000

Projektperiode

2021 - 2023

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Vores branche

År

2021

Forebyggelse af seksuel chikane og krænkende adfærd

Undersøgelser fra Autobranchen Danmark, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Metals undersøgelser viser, at seksuel chikane og krænkende adfærd er et stort problem i autobranchen. 

Derfor modtager Dansk Metal og Autobranchen Danmark 800.000 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der skal forebygge udfordringer med seksuel chikane og krænkende adfærd. Indsatsen er rettet mod at understøtte en dialog og en udvikling af arbejdspladskulturen. 

Projektets mål er at gennemføre en branchespecifik forebyggelsesindsats, der inddrager ledere og medarbejderrepræsentanter for at øge trivslen og sikre et sundt psykisk arbejdsmiljø i autobranchen. 

Dialog og workshops

Indsatsen består af forskellige komponenter, der har til formål at arbejde med de udfordringer med seksuel chikane og krænkende adfærd, som findes. 10 virksomheder vil blive inddraget og løbende få sparring både telefonisk og gennem fysiske virksomhedsbesøg.  

Derudover vil der være en række dialogbaserede workshops og opfølgningsseminarer. Projektet tager udgangspunkt i og videreudvikler på kickstarter-spillet Over Stregen, som er udviklet af en række tidligere LO-forbund samt konceptet Hvor går grænsen, der er udviklet af arbejdstilsynet. 

Projektet løber fra september 2021-2023. 

Resultater

Projektet er nu afsluttet. Det har været vanskeligt at rekruttere virksomheder til projektet, hvorfor kun seks virksomheder deltog i projektet og der er foretaget ændringer i dele af den oprindelige projektplan. For alle virksomhederne har det været ny praksis at adressere udfordringer relateret til chikane og krænkende adfærd. Der blev bl.a. holdt en opstartsworkshop i alle virksomheder. Workshoppen har bl.a. givet medarbejderne et fælles referencepunkt, som de har kunne benytte, hvis de selv oplever eller er vidne til grænseoverskridende adfærd på arbejdspladsen. Projektet har hermed skabt ny viden om chikane og krænkende adfærd i virksomhederne, hvor medarbejderne tænker mere over egen og andres adfærd på arbejdspladsen. Projektet har været et skridt i den rigtige retning, i forhold til at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø ude i virksomhederne.

 

På baggrund af projektet er der udarbejdet en rapport om, hvordan man kan arbejde med trivsel og forebygge krænkende adfærd på autoværksteder ”Respekt på værkstedet – sådan kan du arbejde med trivsel og forebygge krænkende adfærd på autoværksteder”. Rapporten indeholder bl.a. en værktøjskasse med konkrete metoder til, hvordan man kan arbejde med respekt på værkstedet og gennemgår otte opmærksomhedspunkter, som virksomheder skal være opmærksom på i forbindelse med mistrivsel. Læs rapporten her.