Optimering af telefon- og digital rådgivning

SIND Pårørenderådgivning modtager 50.000 kr. til at give flere udsatte borgere muligheden for at modtage rådgivning telefonisk, digitalt og fysisk.

vel12.jpg

Ansøger

SIND Pårørenderådgivning

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2021 - 2022

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

Uddannelse af personale til rådgivningen

SIND pårørenderådgivning er en rådgivning under Landsforeningen for psykisk sundhed (SIND) for pårørende til en nærtstående med psykisk sygdom, der bl.a. rummer telefonrådgivning med fastansat personale og frivillige og åbne rådgivningssamtaler med psykologer eller terapeuter.

Som følge af corona har SIND oplevet øget efterspørgsel på deres rådgivningstilbud, og derfor modtager organisationen 50.000 kr. fra Velliv Foreningen til at imødekomme denne efterspørgsel samt sikre kvaliteten af deres rådgivning ved at uddanne flere frivillige. 

Alle frivillige skal deltage i et obligatorisk on-boarding-forløb og i et løbende uddannelsesprogram, og ved at uddanne flere frivillige vil pårørenderådgivningen kunne øge antallet af indgående linjer samt forlænge deres åbningstimer. Projektet har derfor til formål at bidrage til at mindske depression, angst og ensomhed hos pårørende til mennesker, der er ramt af psykisk sygdom.