Opstart og styrkelse af lokal selvhjælp

Struer Frivilligcenter modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen, til at opstarte og styrke lokal selvhjælp.

Struer frivillicenter2.jpeg

Ansøger

Struer Frivilligcenter

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Lille kommune resulterer i få gruppetilbud

Struer er en forholdsvis lille kommune, med et indbyggertal på omkring 21.000. Det er en kommune præget af en del fraflytninger, hvilket især opleves hos de unge indbyggere. I forbindelse med kommunens størrelse, oplever Struer Frivilligcenter at gruppetilbud til kommunens sårbare - hos såvel det offentlige, som hos NGO'er - er væsentligt færre end f.eks. i større kommuner. 

Ansøger og leder for Struer Frivilligcenter, Rasmus Beltofte, skriver: "Struer Frivilligcenter ønsker at tilbyde og opstarte flere grupper, en mere bredspektret selvhjælpsindsats, men har få og utilstrækkelige ressourcer. Derfor ansøges om tilskud med henblik på at kortlægge og tilbyde flere grupper og opnå et bredspektret tilbud. Kendetegnende for målgruppen lokalt er, at de mangler ligestillede at mødes med og udveksle erfaringer med om en svær livssituation.".

Struer Frivilligcenter modtager nu en bevilling på 50.000 kr. fra Velliv Foreningen, til at opstarte og drive bredspektrede selvhjælpsgrupper, i Struer Kommune.  

Selvhjælpgrupper kan føre til recovery

Struer Frivilligcenter vil opstarte selvhjælpsgrupper målrettede socialt sårbare borgere. Det kan f.eks. være borgere, som oplever en følelse af afmagt i forbindelse med skilsmisse, stress, ledighed, ensomhed eller sygdom. Selvhjælpsgrupper er grupper, hvor der skabes trygge frirum, ofte med klare strukturer, og hvor de deltagene kan dele deres fælles udfordringer. 

Rasmus Beltofte skriver: "En selvhjælpsgruppe kan være løsningen til recovery. Et fortroligt ligeværdigt rum, hvor folk i samme svære situation oplever at være i samme båd, møder forståelse og sammen kommer videre. Grupper sammensættes efter behov og livsudfordring.".

Målet er at opstarte grupper af seks til ti personer, samt at der ved projektets afslutning skal være etableret omkring fire til seks selvhjælpsgrupper.

Struer Frivilligcenter forventer at omkring 40 borgere vil få gavn af indsatsen, som skal løbe fra januar 2023 til marts 2024.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps