Opsøgende indsats overfor ældre personer med psoriasis

Psoriasisforeningen modtager 50.000 kr. til at lave en opsøgende indsats, der skal hjælpe ældre personer med psoriasis ud af isolation og ensomhed.

psoriasisforeningen modtager støtte fra velliv foreningen.jpg

Ansøger

Psoriasisforeningen

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2021 - 2021

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Projektet består af en kampagne, der skal gennemføres af frivillige via personlig kontakt. Formålet er, at de psoriasisramte får et forum, hvor der kan deles viden, erfaringer og værktøjer til at håndtere psoriasis og ensomhed i hverdagen.

Isolation og ensomhed

Undersøgelser viser, at særligt psoriasisramte ældre over 60 år har en tendens til at isolere sig, og at deres mentale sundhed reduceres som følge af sygdommen. Særligt medlemmerne over 60 år bevæger sig også i mindre grad online, hvorfor der er behov for personlig kontakt for at identificere deres behov.

Derfor vil psoriasisforeningen lave en opsøgende indsats, der skal hjælpe ældre personer med psoriasis ud af isolation og ensomhed. Målet med indsatsen er, via vidensdeling, at understrege psoriasis-sygdommens alvor og give patienterne redskaber til at tage hånd om den.

Projektet består af en kampagne, der skal gennemføres af frivillige via personlig kontakt enten gennem et fysisk møde eller ved telefonisk henvendelse. Indsatsen understøttes desuden af et nyt digitalt univers.

Et trygt fællesskab

Foreningen vil, med kampagnen og deres opsøgende indsats, tilbyde medlemmerne forskellige tilbud, alt efter hvad den enkelte har behov for. Tilbuddene tager form af personlig kontakt, enten enkeltvis eller i grupper, eller via telefon eller digitalt.

Kampagnen skal vise, at der findes et trygt sted og et fællesskab, hvor de kan søge hen – bryde ensomheden og stigmatiseringen gennem kontakten til ligestillede i lokalområdet samt blive klogere på psoriasis. Den personlige lokale indsats understøttes via en landsdækkende digital platform. 

Velliv Foreningen støtter indsatsen med 50.000 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps