Oplevelser med ligestillede

Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland modtager en bevilling på 45.500 kr. fra Velliv Foreningen til en ny indsats, der skal give borgere med erhvervet hjerneskade og deres samlevere en god oplevelse.

Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland

Ansøger

Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland

Bevilling

DKK 45.500

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2024

Fokus på socialisering og sund kost

Formålet med indsatsten, der har modtaget støtte, er at skabe en ramme, hvor mennesker, der har fået en hjerneskade, kan etablere kontakt med ligestillede og forhåbentlig finde glæde ved at deltage i foreningens øvrige tilbud.

Indsatsen består af et ophold over et par hverdage, hvor de deltagende får mulighed for at socialisere sig og få positive oplevelser. En vigtig del af opholdet vil være undervisning i sund kost, hvilket skal skabe en sund og inspirerende ramme for samvær og fællesskab. Opholdet er designet til at give deltagerne en pause fra deres daglige udfordringer og styrke deres mentale sundhed.

Gennem opholdet håber Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland at kunne reducere følelsen af ensomhed hos deltagerne ved at give dem mulighed for at opbygge nye relationer og et støttende netværk blandt ligestillede.

Perspektiver for bedre livskvalitet

Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland forventer, at opholdet vil have en varig positiv effekt på deltagerne. Gennem undervisning i sund kost og fokus på socialisering håber foreningen at kunne inspirere deltagerne til at tage bedre vare på deres mentale og fysiske sundhed.

Foreningen håber også, at opholdet vil give deltagerne lyst til at deltage i foreningens øvrige tilbud, da det vil kunne bidrage til at skabe en mere aktiv og engageret medlemsbase, som kan støtte hinanden gennem de udfordringer, der følger med at leve med en hjerneskade.

Indsatsen strækker sig fra maj til august 2024, og det forventes at 30 personer vil deltage og drage nytte af tilbuddet.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps