Online inspirationsmateriale

Projektet går ud på at udarbejde nogle guidelines for, hvordan mellemstore virksomheder kan rammesætte deres forebyggende arbejde med at fremme trivsel på arbejdspladsen. Cabi har før iværksat indsatser for at fremme trivslen i virksomheder, og oplever nu et behov for at arbejdet bliver mere konkretiseret og håndgribeligt for virksomhederne.

Akutpulje_web_uden_txt.png

Ansøger

Cabi

Bevilling

DKK 30.000

Status

Igangværende

Pulje

Akutpulje

År

2020

Derfor vil Cabi først og fremmest indsamle viden om retningslinjer og politikker for trivselsfremme hos 15-18 mellemstore private virksomheder. De vil analysere det indsamlede materiale og komme frem til nogle guidelines for forebyggende tiltag, som er anvendelige og viser god effekt. De vil herudfra udarbejde et inspirationsmateriale og gøre det tilgængeligt på deres hjemmeside cabiweb.dk. Inspirationsmaterialet skal formidles ud til alle de virksomheder, der er i Cabis netværk. 15-18 virksomheder vil altså deltage i vidensdelingen, og derudover skal alle virksomheder med interesse få gavn af inspirationsmaterialet.