Om at være ressource-detektiv i eget liv - for at styrke sociale kompetencer og gøre hinanden stærke

Unge For Ligeværd (UFL) Tønder modtager 50.000 kr. til en indsats der skal styrke unge voksnes personlige kompetencer til at indgå i sociale relationer og derigennem øge deres trivsel, glæde og selvværd.

UFL tønder.jpg

Ansøger

Unge for Ligeværd (UFL) Tønder

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Fokus på styrker og anderkendelse

Indsatsen hos UFL Tønder består af et kursusforløb for de frivillige medlemmer. Kursusforløbet er bygget på en anerkendende og styrkebaseret tilgang, hvor de unge trænes i at opdage og identificere styrker hos sig selv og andre.

Der arbejdes blandt andet også med visuelle dialog redskaber, der er nemme at arbejde med for hver deltager. Desuden arbejdes der i grupper af op til 10 personer pr. gang i 8x3 timer.

Fire frivillige medarbejdere vil indgå i et kompetenceudviklingsforløb, hvor formålet er at arbejdet med den anderkendende og styrkebaserede tilgang, kan fortsætte blandt de unge.

Højere selvtillid blandt medlemmer af UFL Tønder

Ansøger og social pædagog Solvejg Harboe siger: "Kendetegnende for medlemsgruppen i UFL-Tønder er, at de har et lavt selvværd og mangler troen på egne evner. En stor del af gruppen, er altid blevet set på; som "anderledes" og de fleste har haft en svær skoletid, som har medført, at de ikke har kunnet klare sig i det etablerede uddannelses system og kun et fåtal af medlemmerne har i dag tilknytning til det etablerede arbejdsmarked".

Derfor ser de arbejdet med gruppen som meget vigtigt. De vil gerne hjælpe gruppen med at føle sig trygge i fælleskab med andre og få medlemmerne til at opdage og udvikle egne ressourcer og kvaliteter. Så kan medlemmerne med hjælp fra kursusforløbet højne deres selvtillid og styrke deres personlighed.

UFL Tønder forventer at 25 personer vil få glæde af projektet, der vil løbe fra 1/9 2023 til 1/2 2024.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps